Sponsrade länkar

Imitrex (injektion)

Allmänt namn: sumatriptan

Vad är sumatriptan injektion?

Sumatriptan är en huvudvärk läkemedel som blodkärlen runt hjärnan.

Sumatriptan används för att behandla migrän och klusterhuvudvärk hos vuxna.

Sumatriptan ska inte användas för att behandla en gemensam spänningshuvudvärk eller huvudvärk som orsakar förlust av rörelse på ena sidan av kroppen.

Sumatriptan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda sumatriptan om du någonsin har haft hjärtsjukdomar, kranskärlssjukdom, problem med blodcirkulationen, Wolff-Parkinson-White syndrom, okontrollerat högt blodtryck, allvarlig leversjukdom, en hjärtattack eller stroke, eller om din huvudvärk verkar vara skiljer sig från din vanliga migrän.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Använd inte sumatriptan inom 24 timmar före eller efter att ha använt en annan migrän medicin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda sumatriptan om du är allergisk mot det, om du har en huvudvärk som verkar skiljer sig från din vanliga migränhuvudvärk, eller om du någonsin har haft:

Använd inte sumatriptan om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Sumatriptan kan passera över i bröstmjölken.

Sumatriptan injektion är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda sumatriptan injektion?

Använd sumatriptan så fort du märker huvudvärk symptom.

Använd aldrig mer än den rekommenderade dosen.

Sumatriptan injiceras under huden.

Detta läkemedel kommer i en flaska (flaska), en nålfri injektionsanordningen, eller en förfylld patron för en autoinjektor spruta.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Efter en injektion: Om din huvudvärk inte helt försvinna, kontakta din läkare innan du använder en andra injektion.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom sumatriptan används när det behövs, inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta skakningar, hudrodnad i dina armar eller ben, svaghet, förlust av koordination, andningsproblem, blåfärgade läppar eller naglar, synproblem eller ett beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du använder sumatriptan injektion?

Använd inte sumatriptan inom 24 timmar före eller efter att ha använt en annan migrän medicin, inklusive:

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig.

Sumatriptan injektion biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda sumatriptan och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar sumatriptan injektion?

Med hjälp av sumatriptan när du använder vissa andra läkemedel kan leda till höga halter av serotonin att bygga upp i kroppen, ett tillstånd som kallas "serotonin syndrom", som kan vara dödlig.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Imitrex (sumatriptan)

Andra varumärken: Onzetra Xsail, Zembrace SymTouch, Zecuity, Alsuma, Sumavel DosePro

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.