Sponsrade länkar

Imodium AD

Allmänt namn: loperamid

Vad är loperamid?

loperamid saktar rytmen i matsmältningen så att tunntarmen har mer tid att absorbera vätska och näring från den mat du äter.

Loperamid används för att behandla diarré.

Loperamid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda loperamid om du har ulcerös kolit, blodiga eller tjärliknande avföring, diarré med hög feber eller diarré orsakad av antibiotikabehandling.

Loperamid är säkra när de används enligt anvisningarna.

Allvarliga hjärtproblem kan också hända om du tar loperamid med andra läkemedel.

Ge inte loperamid till ett barn yngre än 2 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda loperamid om du är allergisk mot det, eller om du har:

Ge inte loperamid till ett barn yngre än 2 år.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har:

Fråga din läkare innan du använder loperamid att behandla diarré orsakad av att ta ett antibiotikum (Clostridium difficile).

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid.

Du bör inte amma när du använder loperamid.

Hur ska jag ta loperamid?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Loperamid är säkra när de används enligt anvisningarna.

Följ noggrant alla doserings riktningar på medicinetiketten.

Ta loperamid med ett helt glas vatten.

Den loperamid tuggtablett ska tuggas innan de sväljs.

Skaka oral suspension (vätska) innan du mäta en dos.

Inte alla flytande former av loperamid är samma styrkor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Sluta ta loperamid och kontakta din läkare om du fortfarande har diarré efter 2 dagars behandling, eller om du har även mage uppblåsthet.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom loperamid används när det behövs, inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta snabba eller oregelbundna hjärtslag, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar loperamid?

Undvik att dricka tonic vatten.

Undvik att bli uttorkad genom att dricka mycket vätska.

Loperamid Vätskan kan innehålla alkohol.

Loperamid biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Sluta ta loperamid och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar loperamid?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Loperamid kan orsaka en allvarlig hjärtproblem.

Många läkemedel kan påverka loperamid.

Mer om Imodium AD (loperamid)

Andra varumärken: Diamode, Imotil, Kao-Paverin

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.