Sponsrade länkar

Imodium AD New Formula

Allmänt namn: loperamid

Vad är Imodium AD ny formel?

Imodium AD New Formula saktar rytmen i matsmältningen så att tunntarmen har mer tid att absorbera vätska och näring från den mat du äter.

Imodium AD ny formel används för att behandla diarré.

Imodium AD ny formel kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Imodium AD ny formel om du har ulcerös kolit, blodiga eller tjärliknande avföring, diarré med hög feber eller diarré orsakad av antibiotikabehandling.

Imodium AD New Formula är säkra när de används enligt anvisningarna.

Allvarliga hjärtproblem kan också hända om du tar Imodium AD ny formel med andra läkemedel.

Ge inte Imodium AD ny formel för ett barn yngre än 2 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Imodium AD ny formel om du är allergisk mot det, eller om du har:

Ge inte Imodium AD ny formel för ett barn yngre än 2 år.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har:

Fråga din läkare innan du använder Imodium AD ny formel för att behandla diarré orsakad av att ta ett antibiotikum (Clostridium difficile).

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid.

Du bör inte amma när du använder Imodium AD New Formula.

Hur ska jag ta Imodium AD ny formel?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Imodium AD New Formula är säkra när de används enligt anvisningarna.

Följ noggrant alla doserings riktningar på medicinetiketten.

Ta Imodium AD ny formel med ett fullt glas vatten.

Den Imodium AD New Formula tuggtablett ska tuggas innan de sväljs.

Skaka oral suspension (vätska) innan du mäta en dos.

Inte alla flytande former av loperamid är samma styrkor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Sluta ta Imodium AD ny formel och kontakta din läkare om du fortfarande har diarré efter 2 dagars behandling, eller om du har även mage uppblåsthet.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Imodium AD ny formel används när det behövs, inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta snabba eller oregelbundna hjärtslag, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar Imodium AD ny formel?

Undvik att dricka tonic vatten.

Undvik att bli uttorkad genom att dricka mycket vätska.

Imodium AD Ny Formel Vätskan kan innehålla alkohol.

Imodium AD Formel biverkningar Nya

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Sluta ta Imodium AD ny formel och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Imodium AD ny formel?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Imodium AD ny formel kan orsaka en allvarlig hjärtproblem.

Många läkemedel kan påverka Imodium AD New Formula.

Mer om Imodium AD (loperamid)

Andra varumärken: Diamode, Imotil, Kao-Paverin

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.