Sponsrade länkar

Inapsine

Allmänt namn: droperidol

Vad är Inapsine?

Inapsine är ett lugnande medel, lugnande och anti-illamående medicin.

Inapsine används för att minska illamående och kräkningar som orsakas av kirurgi eller andra medicinska procedurer.

Inapsine kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få Inapsine om du har en personlig eller familjehistoria av långt QT-syndrom.

För att vara säker Inapsine är säkert för dig, berätta för din läkare om du har hjärtsvikt, långsam hjärtrytm eller en elektrolyt obalans.

Vissa läkemedel kan interagera med Inapsine och bör inte användas samtidigt.

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har en huvudvärk med bröstsmärtor och svår yrsel, svimning, snabb eller pounding hjärtslag.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få detta läkemedel om du är allergisk mot Inapsine eller ha en personlig eller familjehistoria av långt QT-syndrom.

För att vara säker Inapsine är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Inapsine skadar fostret.

Det är inte känt om droperidol passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur Inapsine ges?

Inapsine ges som en injektion genom en nål placeras i en muskel eller en ven.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Inapsine ges efter behov av sjukvårdspersonal, är det inte troligt att du kommer att sakna en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Inapsine ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Inapsine?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Inapsine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tala om för din vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Inapsine?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med Inapsine, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Inapsine (droperidol)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.