Sponsrade länkar

Inderal LA

Vad är Inderal LA?

Inderal LA är en betablockerare.

Inderal LA används för att behandla skakningar, angina (bröstsmärtor), hypertoni (högt blodtryck), hjärtrytmstörningar, och annan hjärta eller cirkulationstillstånd.

Hemangeol (Inderal LA orala flytande 4,28 milligram) ges till spädbarn som är minst 5 veckor gamla för att behandla en genetisk tillstånd som kallas infantila hemangiom.

Inderal LA kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Inderal LA om du har astma, mycket långsamma hjärtslag, eller en allvarlig hjärtåkomma som "sick sinus syndrome" eller "AV-block" (om du inte har en pacemaker).

Spädbarn som väger mindre än 4,5 pounds bör inte ges Hemangeol oral lösning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Inderal LA om du är allergisk mot det, eller om du har:

Spädbarn som väger mindre än 4,5 pounds bör inte ges Hemangeol oral lösning.

För att se till Inderal LA är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Inderal LA kommer att skada fostret.

Propranolol kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Inderal LA?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Vuxna kan ta Inderal LA med eller utan mat, men ta det på samma sätt varje gång.

Ta detta läkemedel vid samma tidpunkt varje dag.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en förlängd frisättning kapsel.

Hemangeol måste ges till ett spädbarn under eller strax efter en utfodring.

Ring din läkare om ett barn tar Hemangeol är sjuk med kräkningar eller har någon aptitlöshet.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Skaka inte Hemangeol vätska.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Inderal LA.

Hoppa inte över doser eller sluta använda Inderal LA plötsligt.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda detta läkemedel även om du mår bra.

Inderal LA är bara en del av ett komplett program för behandling av högt blodtryck som även kan innefatta kost, motion och viktkontroll.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

För regelbunden (kortverkande) Inderal LA: Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

För förlängd frisättning Inderal LA (Inderal LA, InnoPran XL och andra): Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta långsam eller ojämna hjärtslag, yrsel, svaghet eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar Inderal LA?

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Inderal biverkningar LA

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Inderal LA?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med Inderal LA, speciellt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Inderal LA (propranolol)

Andra varumärken: Hemangeol, InnoPran XL, Inderal XL

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.