Sponsrade länkar

Inderide

Allmänt namn: hydroklortiazid och propranolol

Vad är Inderide?

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (vatten piller) som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention.

Propranolol är en betablockerare.

Inderide är en kombination läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Inderide kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Inderide om du har astma eller om du inte kan urinera.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot hydroklortiazid eller propranolol, eller om du har:

För att vara säker Inderide är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Hydroklortiazid och propranolol kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Inderide är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Inderide?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Du kan ha mycket lågt blodtryck när du tar detta läkemedel.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Om du är diabetiker, kontrollera ditt blodsocker noggrant.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, tala om för läkaren i förväg att du tar mediciner som innehåller hydroklortiazid.

Hoppa inte över doser eller sluta använda propranolol plötsligt.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna, även om du mår bra.

Förvara i rumstemperatur, bort från värme och fukt.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta långsamma hjärtslag, svårt att andas, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar Inderide?

Undvik att dricka alkohol.

Fråga din läkare innan du använder ett antacidum och använd endast den typ din läkare rekommenderar.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Inderide biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Inderide?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med propranolol, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Inderide (hydroklortiazid / propranolol)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.