Sponsrade länkar

indometacin

Vad är indometacin?

Indometacin är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

Indometacin används för att behandla måttlig till svår artros, reumatoid artrit, giktartrit, eller ankyloserande spondylit.

Förlängd frisättning indometacin (Indocin SR) ska inte användas för att behandla gikt.

Indometacin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Indometacin kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Indometacin kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Innan detta läkemedel

Indometacin kan öka risken för dödlig hjärtinfarkt eller stroke, speciellt om du använder den långsiktiga eller ta höga doser, eller om du har hjärtsjukdom.

Använd inte detta läkemedel strax före eller efter hjärtbypassoperation (koronar bypass-kirurgi eller CABG).

Indometacin kan också orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Du bör inte använda indometacin om du är allergisk mot det, eller om du någonsin har haft ett astmaanfall eller allvarlig allergisk reaktion efter att ha tagit aspirin eller NSAID.

För att vara säker indometacin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Att ta indometacin under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan skada det ofödda barnet.

Indometacin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Indometacin är inte godkänd för användning av någon yngre än 14 år.

Hur ska jag ta indometacin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en förlängd frisättning kapsel.

Om du tar indometacin under en lång tid, kan din läkare vill kontrollera dig regelbundet för att se detta läkemedel inte orsakar skadliga effekter.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar indometacin?

Undvik att dricka alkohol.

Undvik att ta aspirin medan du tar indometacin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något kall, allergi eller smärta medicin.

Indometacin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nysningar, rinnande eller täppt näsa;

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en hjärtattack eller stroke: bröstsmärta sprider sig till din käke eller axeln, plötslig domning eller svaghet på ena sidan av kroppen, sluddrigt tal, andnöd.

Sluta använda indometacin och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar indometacin?

Fråga din läkare innan du använder indometacin om du tar ett antidepressivt läkemedel som citalopram, escitalopram, fluoxetin (Prozac), fluvoxamin, paroxetin, sertralin (Zoloft), trazodon eller vilazodon.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda indometacin om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om indometacin

Andra varumärken: Indocin, Indocin Sr, Tivorbex

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.