Sponsrade länkar

Infasurf

Allmänt namn: calfactant

Vad är Infasurf?

Infasurf är en lungytan verkande medel eller "ytaktivt medel."

Infasurf används för att behandla eller förebygga andnödssyndrom (RDS) i ett för tidigt fött barn vars lungor har inte fullt utvecklade.

Infasurf kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ditt barn kommer att få denna medicin i en neonatal intensivvårdsavdelning (NICU) eller liknande sjukhus.

Infasurf ges direkt i barnets lungor genom en andningsslang som också är ansluten till en respirator (en maskin som rör sig luft in och ut ur lungorna att hjälpa barnet andas lättare och få tillräckligt med syre).

Ditt barn kommer att förbli under ständig övervakning under behandling med Infasurf.

Innan detta läkemedel

För att bäst delta i vården av barnet när han eller hon är i NICU noggrant följa alla instruktioner som tillhandahålls av ditt barns vårdgivare.

Hur Infasurf ges?

Infasurf ges direkt i barnets lungor genom en andningstuben.

Den andningstuben är ansluten till en respirator (en maskin som rör sig luft in och ut ur lungorna att hjälpa barnet andas lättare och få tillräckligt med syre).

Infasurf ges så snart som möjligt efter barnets födelse, oftast inom 30 minuter.

Infasurf ges vanligen var 12: e timme för upp till 3 doser.

Ditt barns andning, blodtryck, syrenivåer och andra vitala kommer att bevakas noga under behandling med Infasurf.

Vad händer om en dos glöms?

Eftersom Infasurf ges efter behov av sjukvårdspersonal, är det inte troligt att ditt barn kommer att missa en dos.

Vad händer om en överdos ges?

Eftersom Infasurf ges i en kontrollerad medicinsk miljö av sjukvårdspersonal, är en överdos osannolik.

Vad bör undvikas efter att ha fått Infasurf?

Följ läkarens anvisningar om eventuella begränsningar i utfodring, medicinering eller aktivitet efter ditt barn har behandlats med Infasurf.

Infasurf biverkningar

Infasurf orsakar några biverkningar.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Infasurf?

Ditt barns vårdgivare kommer att hantera och övervaka alla mediciner som ges till ditt barn under behandling i NICU.

Ge inte några mediciner till bebisen som inte har ordinerats av barnets läkare.

Mer om Infasurf (calfactant)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.