Sponsrade länkar

INOmax (inhalation gas)

Allmänt namn: kväveoxid

Vad är INOmax?

INOmax är en gas som inhaleras.

INOmax används tillsammans med en andningsmaskin (ventilator) för att behandla andningssvikt hos för tidigt födda spädbarn.

Ditt barn kommer att få denna medicin i en neonatal intensivvårdsavdelning (NICU) eller liknande sjukhus.

INOmax kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

För att bäst delta i vården av barnet under behandlingen med INOmax, noggrant följa alla instruktioner som tillhandahålls av ditt barns vårdgivare.

Innan detta läkemedel

För att bäst delta i vården av barnet när han eller hon är i NICU noggrant följa alla instruktioner som tillhandahålls av ditt barns vårdgivare.

Hur INOmax ges?

INOmax inhaleras in i barnets lungor genom munnen eller näsan.

Ditt barn kan också använda en andningstuben är ansluten till en ventilator (en maskin som rör sig luft in och ut ur lungorna att hjälpa barnet andas lättare och få tillräckligt med syre).

INOmax ges vanligen i upp till 14 dagar.

Ditt barns andning, blodtryck, syrenivåer och andra vitala kommer att bevakas noga under behandling med INOmax.

Vad händer om en dos glöms?

Eftersom INOmax ges efter behov av sjukvårdspersonal, är det inte troligt att ditt barn kommer att missa en dos.

Vad händer om en överdos ges?

Eftersom INOmax ges i en kontrollerad medicinsk miljö av sjukvårdspersonal, är en överdos osannolik.

Vad bör undvikas efter mitt barn får INOmax?

Följ läkarens anvisningar om eventuella begränsningar i utfodring, medicinering eller aktivitet efter ditt barn har behandlats med INOmax.

INOmax biverkningar

INOmax orsakar några biverkningar, men ditt barn kan ha bullrig andning, blod i urinen, eller möjligen en kollapsad lunga.

En del av dessa problem kan kräva ytterligare behandling av sjukvårdspersonal.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar INOmax?

Ditt barns vårdgivare kommer att hantera och övervaka alla mediciner som ges till ditt barn under behandling i NICU.

Ge inte några mediciner till bebisen som inte har ordinerats av barnets läkare.

Mer om INOmax (kväveoxid)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.