Sponsrade länkar

Insta-Char

Allmänt namn: träkol

Vad är Insta-Char?

Insta-Char används för att behandla magen smärta orsakad av överflödig gas, diarré, eller matsmältningsbesvär.

Insta-Char också används för att lindra klåda relaterad till njurdialysbehandling och för att behandla förgiftning eller drogöverdos.

Insta-Char kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot Insta-Char.

Innan denna medicin, tala om för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har lever- eller njursjukdom, eller någon typ av allvarlig sjukdom.

I en förgiftning eller överdos situation kan det inte vara möjligt innan du behandlas att berätta för dina vårdgivare om eventuella hälsotillstånd du har eller om du är gravid eller ammar.

Om du tar Insta-Char hemma för att behandla diarré, sluta ta det och kontakta din läkare om din diarré varar längre än 2 dagar eller om du har också feber.

Ta inte Insta-Char med något annat läkemedel.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot Insta-Char.

Om möjligt, innan du får Insta-Char, berätta för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har:

Om du har något av dessa villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert ta detta läkemedel.

Det är inte känt om Insta-Char är skadligt för fostret.

Det är inte känt om kol passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en förgiftning eller överdos situation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare att du är gravid eller ammar innan du behandlas med Insta-Char.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än ett år gamla utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Insta-Char?

Ta detta läkemedel exakt som ordinerats av din läkare.

Ta Insta-Char med ett helt glas (8 ounces) vatten.

Inte krossa, bryta eller tugga en Insta-Char tablett eller kapsel.

Insta-Char tas vanligen efter måltid eller vid första tecken på magbesvär.

Sluta ta Insta-Char och ring din läkare om din diarré varar längre än 2 dagar eller om du har också feber.

Store Insta-Char vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Insta-Char ofta tas endast när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av Insta-Char.

En överdos av kol är inte sannolikt att orsaka livshotande symptom.

Vad ska jag undvika när du tar Insta-Char?

Ta inte Insta-Char med något annat läkemedel.

Insta-Char biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Insta-Char?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med Insta-Char.

Mer om Insta-Char (kol)

Andra varumärken: aktivt kol, kol Plus DS, Optimum Charcoal, Actidose-Aqua ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.