Sponsrade länkar

insulin isofant

Vad är insulin isofant?

insulin" title="insulin ">insulin är ett hormon som fungerar genom att sänka nivåerna av glukos (socker) i blodet.

Insulin isofant används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna och barn med diabetes mellitus.

Insulin isofant kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda insulin isofant om du har en episod av lågt blodsocker.

Dela aldrig en injektionspenna eller spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda insulin isofant om du är allergisk mot det, eller om du har en episod av hypoglykemi (lågt blodsocker).

Ge inte insulin isofant till ett barn utan läkares råd.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du också tar pioglitazon eller rosiglitazon (ibland finns i kombinationer med glimepirid eller metformin).

Följ läkarens anvisningar om hur man använder insulin om du är gravid eller ammar ett barn.

Hur ska jag använda insulin isofant?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Insulin isofant injiceras under huden.

Ge inte insulin isofant med en insulinpump.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Insulin isofant ska se grumligt efter blandning.

Din vårdgivare kommer att visa dig var du på din kropp för att injicera insulin isofant.

Om du använder en injektionspenna, använd endast injektionspennan som kommer med insulin isofant.

Dela aldrig en injektionspenna eller spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Också uppmärksam på tecken på högt blodsocker (hyperglykemi) såsom ökad törst eller urinering, dimsyn, huvudvärk och trötthet.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Insulin isofant är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

Håll insulin isofant i originalförpackningen skyddad från värme och ljus.

Lagra oöppnad (inte används) insulin isofant:

Lagra öppnas (används) insulin isofant:

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

I nödfall, slitage eller bära medicinsk identifiering att låta andra vet att du har diabetes.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Få dina recept återfyllas innan du kör ut medicin helt.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder insulin isofant?

Insulin kan orsaka lågt blodsocker.

Undvik felmedicinering genom att alltid kontrollera medicin etiketten innan injicerar ditt insulin.

Undvik att dricka alkohol.

biverkningar insulin isofan

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på allergi insulin: rodnad eller svullnad där en injektion gavs, kliande hudutslag över hela kroppen, svårt att andas, tryck över bröstet, känsla som du kan passera ut eller svullnad i tunga eller svalg.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar insulin isofant?

Insulin isofant kanske inte fungerar så bra när du använder andra läkemedel samtidigt.

Mer om insulin isofant

Andra varumärken: Novolin N, Humulin N, Humulin N Pen

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.