Sponsrade länkar

insulin lispro

Vad är insulin lispro?

insulin" title="insulin ">insulin är ett hormon som fungerar genom att sänka nivåerna av glukos (socker) i blodet.

Insulin lispro används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna och barn med diabetes mellitus.

Insulin lispro används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna, eller typ 1-diabetes hos vuxna och barn som är minst 3 år.

Insulin lispro kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Dela aldrig en injektionspenna, kassett eller spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda insulin lispro om du är allergisk mot det, eller om du har en episod av hypoglykemi (lågt blodsocker).

Insulin lispro bör inte ges till barn yngre än 3 år.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du också tar läkemedel som innehåller pioglitazon eller rosiglitazon.

Följ läkarens anvisningar om hur man använder insulin om du är gravid eller ammar ett barn.

Hur ska jag använda insulin lispro?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Insulin lispro injiceras under huden, eller i en ven med användning av en infusionspump.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Använd detta läkemedel inom 15 minuter före en måltid eller direkt efter att ha ätit.

Koncentrerad insulin lispro (200 enheter) får inte ges med en insulinpump, eller blandas med andra insuliner.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Dela aldrig en injektionspenna, kassett eller spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Använd en nål och spruta bara en gång och placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Också uppmärksam på tecken på högt blodsocker (hyperglykemi) såsom ökad törst eller urinering, dimsyn, huvudvärk och trötthet.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Förvara detta läkemedel i originalförpackningen skyddad från värme och ljus.

Lagra oöppnad (inte används) insulin lispro:

Lagra öppnas (används) insulin lispro:

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom insulin lispro används före måltider, kanske du inte på en tidsinställd doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder insulin lispro?

Insulin kan orsaka lågt blodsocker.

Undvik felmedicinering genom att alltid kontrollera medicin etiketten innan injicerar ditt insulin.

Undvik att dricka alkohol.

biverkningar Insulin lispro

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på allergi insulin: rodnad eller svullnad där en injektion gavs, kliande hudutslag över hela kroppen, svårt att andas, snabba hjärtslag, känsla som du kan passera ut eller svullnad i tunga eller svalg.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar insulin lispro?

Många andra läkemedel kan påverka ditt blodsocker, och vissa läkemedel kan öka eller minska effekten av insulin.

Mer om insulin lispro

Andra varumärken: Humalog, Admelog, Humalog KwikPen

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.