Sponsrade länkar

insulin Regular

Vad är vanligt insulin?

Insulin är ett hormon som fungerar genom att sänka nivåerna av glukos (socker) i blodet.

Regelbunden insulin används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna och barn med diabetes mellitus.

Insulin regelbunden kan användas för typ 1 eller typ 2-diabetes.

Viktig information

Du bör inte använda insulin om du har en episod av hypoglykemi (lågt blodsocker).

Hypoglykemi, eller lågt blodsocker, är den vanligaste biverkan av insulin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda insulin vanlig om du är allergisk mot insulin, eller om du har en episod av hypoglykemi (lågt blodsocker).

Regelbunden insulin är inte godkänd för användning av någon yngre än 2 år.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tar vissa orala diabetesläkemedel när du använder insulin kan öka risken för allvarliga hjärtproblem.

Följ läkarens anvisningar om hur man använder insulin om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag använda vanliga insulin?

Användning insulin exakt enligt anvisningarna.

Vanligt insulin injiceras under huden.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer läkemedlet.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Din vårdgivare kommer att visa dig var du på din kropp för att injicera detta läkemedel.

Efter att ha använt vanligt insulin, bör du äta en måltid inom 30 minuter.

Dela aldrig en spruta med en annan person, även om nålen har ändrats.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Också uppmärksam på tecken på högt blodsocker (hyperglykemi) såsom ökad törst eller urinering, dimsyn, huvudvärk och trötthet.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol, mediciner eller hoppa över måltider.

Insulin är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

I nödfall, slitage eller bära medicinsk identifiering att låta andra vet att du har diabetes.

Förvara detta läkemedel i originalförpackningen skyddad från värme och ljus.

Förvaring oöppnade (inte används) pennor av injektionsflaskor:

Lagra öppnade (i bruk) pennor eller flaskor:

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Håll insulin till hands vid alla tillfällen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder vanligt insulin?

Ändra inte märket på insulin eller spruta du använder utan att först tala med din läkare eller apotekare.

Insulin kan orsaka lågt blodsocker.

Undvik felmedicinering genom att alltid kontrollera medicin etiketten innan injicera dosen.

Undvik att dricka alkohol.

Regelbundna insulin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på allergi insulin: rodnad, svullnad, svettning, kliande hudutslag över hela kroppen, svårt att andas, snabba hjärtslag, känsla som du kan passera ut eller svullnad i tunga eller svalg.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar insulin kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar vanligt insulin?

Många andra läkemedel kan påverka ditt blodsocker eller öka / minska effekterna av insulin.

Mer om insulin regelbunden

Andra märken: Humulin R, Novolin R, Humulin R U-500 (Concentrated), Humulin R U-500 KwikPen

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.