Sponsrade länkar

insulin zink

Vad är insulin zink?

Insulin är ett hormon som naturligt produceras av bukspottkörteln.

Insulin zink används används vid behandling av diabetes mellitus.

Insulin zink kan också användas för andra ändamål än de som anges i denna medicinering guide.

Vad är den viktigaste informationen jag bör veta om insulin zink?

Vet de tecken och symtom på lågt blodsocker (hypoglykemi), som inkluderar skakning;

Följ någon diet och motion plan som du har utvecklats med din läkare eller sjuksköterska.

Fråga din läkare eller sjuksköterska vad du gör om du är sjuk med en förkylning, influensa eller feber.

Ändra inte märket på insulin zink eller spruta som du använder utan att först tala med din läkare eller apotekare.

Vad ska jag diskutera med min läkare innan du använder insulin zink?

Använd inte insulin zink om du är allergisk mot insulin eller om du inte tål en viss insulinzinkprodukt.

Innan du använder insulin, berätta för din läkare om du har några andra medicinska tillstånd eller om du tar andra receptbelagda eller over-the-counter mediciner, inklusive vitaminer, mineraler och naturmedel.

Innan du använder insulin zink, berätta för din läkare om du har njur- eller leversjukdom.

De flesta insuliner kan användas under graviditet och amning.

Hur ska jag använda insulin zink?

Använd insulin zink exakt som din läkare.

Om insulin zink har förvarats i kylskåp, kan det värmas till rumstemperatur före användning.

Om du blandar olika typer av insulin i samma spruta, följ läkarens anvisningar och alltid utarbeta olika insuliner i samma ordning (vanligtvis klart insulin först).

Använd inte insulin som är missfärgad, ser tjock, har partiklar i den, eller ser annorlunda ut än tidigare flaskor, patroner eller pennor av insulin zink.

Byt injektionsställen enligt anvisningar från din läkare.

Återanvänd aldrig en nål eller spruta.

Ändra inte insulinstyrka (t ex U-100) eller typ insulin (t ex zink, regelbunden, lispro, etc.) om inte din läkare rekommenderar en förändring för dig.

Ändra inte märket på insulin zink eller spruta som du använder utan att först tala med din läkare eller apotekare.

Följ någon diet och motion plan som du har utvecklats med din läkare eller sjuksköterska.

Fråga din läkare eller sjuksköterska vad du gör om du är sjuk med en förkylning, influensa eller feber.

Din läkare kan rekommendera regelbunden kontroll av blodsockernivåer med blod- eller urinprov.

Bär någon typ av medicinsk identifiering armband, halsband eller andra varning tag för att informera andra som du har diabetes och att du behöver insulin i händelse av en nödsituation.

Rätt fotvård, ögonvård, tandvård och övergripande ordentlig sjukvård är viktigt för personer med diabetes.

Förvara oöppnade ampuller av insulin zink kylskåpet mellan 36 och 46 grader Fahrenheit (2 och 8 grader Celsius), i originalkartongen.

Flaskor av insulin zink kan hållas okylda för upp till 28 dagar, men bör inte utsättas för stark värme eller solljus.

När punkterad, flaska insulin används, oavsett om förvaras i kylskåp eller i rumstemperatur, måste användas inom 28 dagar.

Vad händer om jag missar en dos?

Följ läkarens anvisningar om du missar en dos av insulin.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp vid misstanke om en överdos.

Symtom på en överdos av insulin reflekterar mycket låga blodsockernivåer och omfattar huvudvärk, oregelbundna hjärtslag, ökad hjärtfrekvens eller puls, svettning, tremor, illamående, ökad hunger, och ångest.

Vad ska jag undvika när du använder insulin zink?

Använd inte alkohol utan att först tala med din läkare.

Följ någon diet och motion plan som du har utvecklats med din läkare eller sjuksköterska.

biverkningar insulinzink

I sällsynta fall människor har allergiska reaktioner på insulin.

Biverkningarna av insulinterapi resultat främst från blodsockernivåer som antingen är för hög eller för låg.

Lågt blodsocker kan inträffa när för mycket insulin används;

Hypoglykemi, eller lågt blodsocker, har följande symtom: skakningar;

Håll söt godis, juice eller druvsockertabletter till hands för att behandla episoder av lågt blodsocker.

Förhöjt blodsocker kan uppstå om inte tillräckligt med insulin används om du äter betydligt mer mat än vanligt, om du motionerar mindre än vanligt, om du tar andra läkemedel om du har feber eller annan sjukdom, och i andra situationer.

Hyperglykemi, eller högt blodsocker, har följande symtom: ökad törst, ökad hunger och ökad urinering.

Övervaka ditt blodsocker och fråga din läkare hur du justerar din insulindos om dina blodsockernivåer är för höga.

Biverkningar kan också förekomma vid injektionsstället.

andra än de som anges här kan också uppstå biverkningar.

Insulinzinkdoseringsinformation

Vanliga vuxendos för graviditetsdiabetes:

Insulin zink är en mellanverkande insulin som injiceras subkutant 1 till 3 gånger dagligen.

Vanliga dosen för vuxna för diabetes Typ 1:

Insulin zink är en mellanverkande insulin som injiceras subkutant 1 till 3 gånger dagligen.

Vanliga dosen för vuxna för diabetes typ 2:

Insulin zink är en mellanverkande insulin som injiceras subkutant 1 till 3 gånger dagligen.

Usual Pediatric Dose for Diabetes Type 1:

Insulin zinc is an intermediate acting insulin which is injected subcutaneously 1 to 3 times daily. It may provide 30 to 50% of the daily basal insulin requirements. Insulin dosage should be individualized to achieve/maintain a target blood glucose level and is determined by various factors including body weight, body fat, physical activity, insulin sensitivity, blood glucose levels, and target blood glucose. Conventional regimen: The total daily insulin dose is administered as a mixture of rapid/short-acting and intermediate-acting insulins in 1 to 2 injections. Twice daily injections are recommended for better glycemic control. With the 2-injection regimen, generally two-thirds of the daily dose is given before breakfast and one-third is given before the evening meal. Once daily injections are sometimes used in children with suboptimal compliance; however, this may lead to more nocturia, fasting hyperglycemia, morning glucosuria, and a risk of ketoacidosis if the doses are missed.Intensive regimen: The total daily dose is administered as 3 or more injections or by continuous subcutaneous infusion to cover basal and pre-meal bolus insulin requirements. This method may be appropriate for closely supervised and highly motivated older children or adolescents who are able to inject their insulin, monitor their blood glucose, and recognize hypoglycemia. The basal requirement is approximately 30 to 50% of the total dose, given as intermediate or long-acting insulin (NPH, zinc, extended zinc, glargine), 1 to 2 times daily. Meal boluses are approximately 50 to 70% of the total dose, given as rapid/short-acting insulin (regular, lispro) 2 to 5 times daily before meals. Common regimens include injections of rapid/short acting insulin before each meal along with injections of intermediate or long-acting insulin in the morning and/or evening. Dosage adjustments are made to achieve target blood glucose levels and are based on frequent blood glucose measurements, diet and exercise levels.Total daily insulin requirements:Initial dose: 0.5 to 0.8 unit/kg/day subcutaneouslyHoneymoon phase: 0.2 to 0.5 unit/kg/day subcutaneouslySplit dose therapy: 0.5 to 1.2 unit/kg/day subcutaneouslyAdolescents during growth spurts. 0.8 to 1.5 units/kg/day subcutaneously

Usual Pediatric Dose for Diabetes Type 2:

Insulin zinc is an intermediate acting insulin which is injected subcutaneously 1 to 3 times daily.Diet and lifestyle modifications are recommended as initial treatment for type II diabetes, followed by oral agents (metformin). Insulin may be considered if children are very hyperglycemic or symptomatic and/or not controlled with oral agents. Insulin may exacerbate obesity, further increase insulin resistance, and increase the frequency of hypoglycemia. Insulin dosage should be individualized to achieve/maintain a target blood glucose level and is determined by various factors including body weight, body fat, physical activity, insulin sensitivity, blood glucose levels, and target blood glucose. Conventional regimen: Initial dose, adjunct: When used as an adjunct to metformin, isophane (NPH) or zinc insulin 0.1 unit/kg at bedtime has been used.Initial dose, monotherapy: Total daily requirement: 0.1 unit/kg/day subcutaneously. When insulin is used alone, twice daily injections are recommended for better glycemic control. The total daily insulin dose is administered as a mixture of rapid/short-acting and intermediate-acting insulins in 1 to 2 injections. With the 2-injection regimen, generally two-thirds of the daily dose is given before breakfast and one-third is given before the evening meal. Once daily injections are sometimes used in children with suboptimal compliance; however, this may lead to more nocturia, fasting hyperglycemia, morning glucosuria, and a risk of ketoacidosis if the doses are missed.Maintenance dose, monotherapy: Total daily insulin requirements may progress to 1.5 to 2.5 units/kg or higher in patients with obesity and insulin resistance.Intensive regimen: The necessity for and efficacy of intensive insulin therapy in type II diabetes has been controversial. The total daily dose is administered as 3 or more injections or by continuous subcutaneous infusion to cover basal and pre-meal bolus insulin requirements. This method may be appropriate for closely supervised and highly motivated older children or adolescents who are able to inject their insulin, monitor their blood glucose, and recognize hypoglycemia. The basal requirement is approximately 30 to 50% of the total dose, given as intermediate or long-acting insulin (NPH, zinc, extended zinc, glargine), 1 to 2 times daily. Meal boluses are approximately 50 to 70% of the total dose, given as rapid/short-acting insulin (regular, lispro) 2 to 5 times daily before meals. Common regimens include injections of rapid/short acting insulin before each meal along with injections of intermediate or long-acting insulin in the morning and/or evening. Dosage adjustments are made to achieve target blood glucose levels and are based on frequent blood glucose measurements, diet and exercise levels.Initial dose, monotherapy: 0.5 to 1.5 unit/kg/day subcutaneously. Maintenance dose, monotherapy: Total daily insulin requirements may progress to 2.5 units/kg or higher in patients with obesity and insulin resistance.

What other drugs will affect insulin zinc?

Many drugs can interact with insulin or affect blood sugar levels. Do not take any other prescription or over-the-counter medicines, including vitamins, minerals, and herbal products, without first talking to your doctor or pharmacist during treatment with insulin.

Further information

What does my medication look like?

Insulin zinc is available under the brand names Humulin L, Novolin L, Iletin II Lente, and Insulin Lente Pork. The insulin should be a clear, colorless or evenly colored liquid after it is gently rolled or shaken. Do not use it if it appears to be thick, looks sticky, has particles in it, or looks different from previous bottles of insulin that you have had. Always use the same brand unless your doctor approves a change. Ask your pharmacist, nurse, or doctor any questions you have about this medication.

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 3.03. Revision Date: 1/11/06 8:53:03 AM.

Medical Disclaimer

More about insulin zinc

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.