Sponsrade länkar

Interferon alfa-2b

Vad är interferon alfa-2b?

Interferon alfa-2b är tillverkad av humana proteiner.

Interferon alfa-2b används för att behandla hårcellsleukemi, malignt melanom, follikulärt lymfom, Kaposis sarkom orsakad av AIDS, och vissa typer av genitala vårtor.

Interferon alfa-2b kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda interferon alfa-2b om du har autoimmun hepatit eller allvarliga leverproblem från andra källor än hepatit B eller C. orsaker

Använd inte interferon alfa-2b tillsammans med ribavirin om du är gravid, eller om du är man och din sexuella partner är gravid.

Interferon alfa-2b kan orsaka livshotande infektioner, autoimmuna sjukdomar, allvarliga humör eller beteendeproblem, eller en stroke.

Ring din läkare omedelbart om du har: ovanliga förändringar i humör eller beteende, bröstsmärtor, andningssvårigheter, plötslig domning eller svaghet, eller tecken på infektion (feber, frossa, hosta med slem, eller bränna när du kissar).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda interferon alfa-2b om du är allergisk mot det, eller om du har:

Du bör inte använda en kombination av interferon alfa-2b och ribavirin om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft

Interferon alfa-2b kan skada ett ofött barn eller orsaka missfall.

Om en man fäder ett barn när du använder interferon alfa-2b och ribavirin, kan barnet ha fosterskador.

Tala om för din läkare omedelbart om graviditet inträffar när antingen modern eller fadern använder interferon alfa-2b och ribavirin.

Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Den pulverform av interferon alfa-2b är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Hur interferon alfa-2b ges?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Interferon alfa-2b injiceras i en muskel, under huden, som en infusion i en ven, eller direkt in i en genitala vårtor.

Dosen behov kan förändras om du byter till ett annat märke, styrka eller form av interferon alfa-2b.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Interferon alfa-2b pulver måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Interferon alfa-2b kan öka risken för blödning eller infektion genom att ändra det sätt immunförsvaret fungerar.

Förvara detta läkemedel i kylskåp.

Varje blandning eller engångsflaska (flaska) av detta läkemedel är för endast en användning.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart du kommer ihåg, och sedan gå tillbaka till ditt vanliga injektion schema.

Om flera dagar passerar efter att du missar en dos, kontakta din läkare för instruktioner.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder interferon alfa-2b?

Med hjälp av interferon alfa-2b kommer inte att hindra din sjukdomen sprids.

Undvik att dricka alkohol.

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig.

Interferon alfa-2b biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, hudutslag med blåsor och peeling;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Dina cancerbehandling kan fördröjas eller permanent om du har vissa biverkningar.

Interferon alfa-2b och ribavirin kan påverka tillväxten hos barn.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar interferon alfa-2b?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om interferon alfa-2b

Andra varumärken: intron A

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.