Sponsrade länkar

Invega Sustenna (injektion)

Allmänt namn: paliperidon

Vad är Invega Sustenna?

Invega Sustenna är ett antipsykotiskt läkemedel.

Invega Sustenna används för att behandla schizofreni hos vuxna.

Invega Sustenna kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Invega Sustenna är inte godkänt för användning i psykotiska tillstånd i samband med demens.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Invega Sustenna om du är allergisk mot Invega Sustenna eller risperidon (Risperdal).

Invega Sustenna är inte godkänt för användning i psykotiska tillstånd i samband med demens.

Invega Sustenna kan orsaka en allvarlig rörelse sjukdom som inte kan vara reversibel.

För att vara säker Invega Sustenna är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Innan du får din första injektionen, berätta för din läkare om du aldrig har tagit oralt (via munnen) Invega Sustenna eller risperidon.

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid när du använder detta läkemedel.

Med hjälp av antipsykotiska läkemedel under de senaste 3 månaderna av graviditeten kan orsaka problem i nyfödda, såsom abstinensbesvär, andningsproblem, problem med matning, kinkighet, skakningar och halta eller stela muskler.

paliperidon kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Invega Sustenna är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur Invega Sustenna ges?

Invega Sustenna injiceras i en muskel.

Invega Sustenna ges vanligen endast en gång per månad, men de två första doserna ges en veckas mellanrum.

Följ läkarens doseringsanvisningar noga.

Din läkare kommer att behöva kontrollera dina framsteg när du använder Invega Sustenna.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Invega Sustenna.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera huvudvärk med bröstsmärtor, snabb eller pounding pulsslag, och svår yrsel.

Vad ska jag undvika när du använder Invega Sustenna?

Även om du använder Invega Sustenna, kan du vara mer känslig för extrema temperaturer som mycket varma eller kalla förhållanden.

Undvik att dricka alkohol.

Invega Sustenna kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Invega Sustenna biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tala om för din läkare omedelbart om du har något av dessa tecken på en allvarlig rörelserubbning:

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Invega Sustenna?

Vissa läkemedel kan påverka blodnivåer av andra läkemedel du tar, vilket kan öka biverkningar eller göra mediciner mindre effektiva.

Många läkemedel kan interagera med Invega Sustenna.

Mer om Invega Sustenna (paliperidon)

Andra varumärken: Invega Trinza

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.