Sponsrade länkar

iopamidol

Vad är iopamidol?

Jopamidol är en radiopak (RAY dee oh payk) kontrastmedel.

Iopamidol används för att diagnostisera vissa sjukdomar i hjärta, hjärna, blodkärl och nervsystemet.

Jopamidol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få jopamidol om du har någon typ av aktiv infektion.

Innan detta läkemedel

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om jopamidol kommer att skada fostret.

Tala om för din läkare om du ammar.

Hur jopamidol användas?

Jopamidol ges som en infusion i en ven eller artär.

Du kan få medicin för att förhindra vissa biverkningar när du tar emot jopamidol.

Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV nål när jopamidol injiceras.

Dricker extra vätska före och efter din radiologiska test.

Äldre vuxna kan behöva särskild omsorg för att undvika att bli uttorkad.

Vissa människor som får jopamidol har haft reaktioner som inte börjar förrän 30 till 60 minuter efter läkemedlet gavs först.

Jopamidol kan störa vissa medicinska tester för upp till 16 dagar efter att du behandlas med detta läkemedel.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom jopamidol används endast under din radiologiska testet, kommer du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får jopamidol?

Låt inte dig själv att bli uttorkad under de första dagarna efter att ha fått jopamidol.

Lopamidol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Söka läkarvård om du har en allvarlig läkemedelsreaktion som kan påverka många delar av kroppen.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Iopamidol doseringsinformation

Vanliga vuxendos för datortomografi:

Datortomografi: Kontrastförbättring av beräknade tomografisk (CECT): cisternografi och ventriculographyNeuroradiology: Myelografi (länd-, bröst-, livmoderhalscancer, total columnar) Isovue-M 200 (lopamidol Injection): bröst-lumbal myelographyCerebral ArteriographyPeripheral ArteriographySelective Visceral Arteriography och AortographyCoronary Arteriography och VentriculographyExcretory Urografi

Vilka andra droger påverkar jopamidol?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om jopamidol

Andra varumärken: Isovue-300, Isovue-370, Isovue-200, Isovue-250, ... 2 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.