Sponsrade länkar

IPM Wound (topisk)

Allmänt namn: natriumhyaluronat

Vad IPM Wound aktuell?

IPM Sår liknar den vätska som omger lederna.

IPM Wound hud medicinering används för att behandla hudsår, såsom liggsår eller diabetiska fotsår, såväl som brännsår, kirurgiska snitt, skärsår, skrubbsår och andra hudirritationer.

IPM Wound oral gel används för att behandla munsår eller annan irritation som orsakas av infektion, kemoterapi eller strålningsbehandlingar, eller tandvård.

IPM Sår kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda IPM sår om du är allergisk mot det.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om IPM Wound kommer att skada fostret.

Det är inte känt om natriumhyaluronat aktuellt går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda IPM Wound aktuell?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Om du vill använda natrium hylauronate på huden:

Att använda IPM Wound oral gel:

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare om symtomen inte förbättras eller om de förvärras, eller om du utvecklar nya symtom.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom IPM Wound aktuell används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder IPM Wound aktuell?

Undvik att få IPM Wound hud medicin i munnen eller på läpparna.

Om detta läkemedel kommer i ögonen, skölj med vatten.

Undvika att använda en lindad desinfektionsmedel som innehåller kvaternära ammoniumsalter.

IPM Wound topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda IPM såret och ring din läkare omedelbart om du har några nya tecken på hudinfektion som:

IPM Wound oral gel kan orsaka en mild brännande känsla i munnen.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar IPM Wound aktuell?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad IPM sår.

Mer om IPM Wound (natriumhyaluronat topisk)

Andra varumärken: Gelclair, Hylira, Xclair, RadiaPlexRx ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.