Sponsrade länkar

Isoptin SR

Allmänt namn: verapamil

Vad är Isoptin SR?

Isoptin SR är en kalciumkanalblockerare.

Isoptin SR används för att behandla hypertoni (högt blodtryck), angina (bröstsmärta), och vissa hjärtrytmrubbningar.

Isoptin SR kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Isoptin SR om du har en allvarlig hjärtåkomma som "sick sinus syndrome" eller "AV-block" (om du inte har en pacemaker), svår hjärtsvikt, långsam hjärtslag som har orsakat dig att svimma, eller vissa hjärtrytmen störningar i atrium (de övre kamrarna av hjärtat som tillåter blod att strömma in i hjärtat).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Isoptin SR om du är allergisk mot det, eller om du har en allvarlig hjärtåkomma som:

För att vara säker Isoptin SR är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Isoptin SR kommer att skada fostret.

verapamil kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar i ammande barn.

Hur ska jag ta Isoptin SR?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning tablett eller kapsel.

Om du har svårt att svälja en förlängd frisättning kapseln hel, fråga din läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att öppna kapseln och strö läkemedlet i en sked äppelmos att svälja lättare.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Isoptin SR.

Du ska inte sluta använda Isoptin SR plötsligt.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda denna medicinering även om du mår bra.

Isoptin SR kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som även inkluderar kost, motion och andra läkemedel.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar verapamil?

Om du också ta disopyramid, undvika att ta den inom 48 timmar före eller 24 timmar efter att du tagit Isoptin SR.

Isoptin SR kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Dricka alkohol kan ytterligare sänka blodtrycket och kan öka vissa biverkningar av verapamil.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med Isoptin SR och leda till potentiellt farliga effekter.

Isoptin SR biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Isoptin SR?

Många läkemedel kan interagera med Isoptin SR.

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med Isoptin SR.

Mer om Isoptin SR (verapamil)

Andra varumärken: Calan, Verelan, Calan SR, Covera-HS, Verelan PM

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.