Sponsrade länkar

Isopto karbakol

Allmänt namn: karbakol oftalmisk

Vad är Isopto karbakol?

karbakol sänker trycket i ögat genom att öka mängden av vätska som rinner från ögat.

Isopto Karbakol (för ögat) används för att minska trycket inne i ögat efter kataraktoperation.

Isopto karbakol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Innan du behandlas med Isopto karbakol, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd eller allergier, och alla läkemedel som du använder.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med Isopto karbakol om du är allergisk mot det.

För att se till Isopto karbakol är säkert för dig, berätta för din läkare om du har något av dessa andra villkor:

Det är inte känt om Isopto karbakol kommer att skada fostret.

Det är inte känt om karbakol ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Isopto karbakol?

Isopto Karbakol ges som en injektion i ögat.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Isopto Karbakol ges av sjukvårdspersonal under operation, inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Isopto Karbakol ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Isopto karbakol?

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Isopto Carbachol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Isopto karbakol?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på karbakol används i ögonen.

Mer om Isopto Carbachol (karbakol ögon)

Andra varumärken: Miostat

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.