Sponsrade länkar

Jadenu

Allmänt namn: deferasirox

Vad är Jadenu?

Jadenu binder järn och tar bort det från blodet.

Jadenu används för att behandla järnöverskott orsakad av blodtransfusioner hos vuxna och barn minst 2 år gamla.

Jadenu används också för att behandla kronisk järnöverbelastning syndrom som orsakas av en genetisk blodsjukdom hos vuxna och barn som är minst 10 år gammal.

Jadenu kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Jadenu om du har svår njur- eller leversjukdom, avancerad cancer, en blodkroppar eller benmärgssjukdom, eller låga nivåer av blodplättar i blodet.

Jadenu kan skada din lever eller njurar.

Jadenu kan också orsaka mage eller tarm blödning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Jadenu kan göra p-piller mindre effektiva.

Du bör inte amma när du tar Jadenu.

Hur ska jag ta Jadenu?

Din läkare kan utföra vissa tester för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt med hjälp av Jadenu.

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta Jadenu vid samma tidpunkt varje dag.

Ta Exjade på fastande mage minst 30 minuter innan du äter.

Du kan ta Jadenu på fastande mage eller med en liten mager måltid.

Svälj Jadenu tabletten hel med ett helt glas vatten.

Att ta Jadenu Sprinkles öppna paketet och strö läkemedlet i en sked av mjuk mat.

Efter blandning en krossad tablett eller strössel med mjuk mat, svälja blandningen direkt utan att tugga.

Inte tugga eller krossa Exjade dispergerbara tabletten, och inte svälja det hela.

Om du tar mindre än 1000 milligram (1 gram) dagligen, upplösa Exjade dispergerbara tabletten i ungefär en halv kopp äppeljuice, apelsinjuice eller vatten.

Du kan behöva täta blodprover.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Jadenu?

Använd inte andra järn kelaterande läkemedel såsom deferoxamin (Desferal), om inte din läkare har sagt till.

Ta inte antacida som innehåller aluminium, såsom Amphojel, Gaviscon, Maalox, Mi-Acid, Mylanta, Rulox och andra.

Jadenu kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Jadenu biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Sluta använda Jadenu och ring din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Jadenu?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan påverka Jadenu.

Mer om Jadenu (deferasirox)

Andra varumärken: Exjade Jadenu Strö

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.