Sponsrade länkar

Janumet XR

Allmänt namn: metformin och sitagliptin

Vad är Janumet XR?

Janumet XR är orala diabetesläkemedel som hjälper att kontrollera blodsockernivån.

Metformin fungerar genom att minska glukos (socker) produktion i levern och minskar absorptionen av glukos från tarmen.

Janumet XR är en kombination läkemedel som används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus.

Janumet XR kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har svår njursjukdom eller diabetisk ketoacidos (ringa upp din läkare för behandling).

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Janumet XR om du är allergisk mot metformin eller sitagliptin (Januvia) eller om du har svår njursjukdom eller diabetisk ketoacidos (kontakta din läkare för behandling med insulin).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Om du behöver genomgå en operation eller någon typ av röntgen eller datortomografi använder ett färgämne som injiceras i dina ådror, måste du tillfälligt sluta ta Janumet XR.

Följ läkarens anvisningar om hur du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar ett barn.

Metformin kan stimulera ägglossning hos en premenopausal kvinna och kan öka risken för oönskade graviditeter.

Detta läkemedel är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Janumet XR?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Ta Janumet XR med måltider.

Svälj tabletten hel och inte krossa, tugga eller bryta den.

Vissa tabletter är gjorda med ett skal som inte absorberas eller smält i kroppen.

Ring din läkare om du ser en tablett i avföringen flera gånger.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Också uppmärksam på tecken på högt blodsocker (hyperglykemi) såsom ökad törst eller urinering, dimsyn, huvudvärk och trötthet.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Janumet XR är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, regelbunden blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen (med mat) så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Janumet XR?

Undvik att dricka alkohol.

Janumet XR biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Sluta ta Janumet XR och ring genast din läkare om du har symtom på pankreatit: svår smärta i övre magen sprider sig till ryggen, illamående och kräkningar, aptitlöshet, eller snabba hjärtslag.

Vissa personer som använder metformin utveckla mjölksyraacidos, som kan vara dödlig.

Ring din läkare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Janumet XR?

Många läkemedel kan påverka Janumet XR, vilket gör detta läkemedel mindre effektiva eller öka risken för laktatacidos.

Mer om Janumet XR (metformin / sitagliptin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.