Sponsrade länkar

Kalamin (topisk)

Vad är calamine?

Calamine är en anti-itch läkemedel som verkar genom att en kylande sensation eftersom det avdunstar på huden.

Calamine topisk (för huden) används för att behandla klåda och hudirritation orsakad av vattkoppor, insektsbett eller stick, mässling, eksem, solbränna, giftek, och andra mindre hudåkommor.

Calamine aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda calamine aktuellt om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda calamine om du har andra medicinska tillstånd, särskilt några allergier.

Det är inte känt om calamine aktuellt kommer att skada fostret.

Det är inte känt om calamine aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Calamine?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Innan du ansöker Galmeja aktuellt, tvätta huden med tvål och vatten.

Skaka calamin lotion väl bara före varje användning.

Applicera calamine aktuellt direkt på huden och gnid in försiktigt, gör det möjligt att torka på huden.

Tvätta händerna med tvål och vatten efter applicering av läkemedlet.

Calamin lotion kan lämna en tunn film på huden när den torkar.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om dina symtom klara upp och sedan komma tillbaka.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom calamine används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av calamin förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder calamin?

Ta inte med munnen.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med Calamine inte din läkare säger till.

Kalamin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar calamine?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad Calamine.

Mer om calamine aktuellt

Andra varumärken: Calamine Plain

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.