Sponsrade länkar

Kalcium och vitamin D kombination

Vad är kalcium och vitamin D kombination?

Kalcium är ett mineral som finns naturligt i livsmedel.

D-vitamin är viktigt för upptaget av kalcium från magen och för driften av kalcium i kroppen.

Kalcium och vitamin D kombination används för att förhindra eller för att behandla en kalciumbrist.

Det finns många märken och former av kalcium och vitamin D kombination tillgängliga.

Kalcium och vitamin D kombination kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta kalcium och vitamin D kombination om du någonsin har haft:

Fråga en läkare innan du använder denna produkt om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag ta kalcium och vitamin D kombination?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Kontrollera etiketten på kalcium och vitamin D kombinationsprodukt för att se om det skulle tas med eller utan mat.

Ta kalcium och vitamin D vanlig tablett med ett helt glas vatten.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Kalcium och vitamin D kan vara bara en del av ett komplett program av behandling som även inkluderar kostförändringar.

Din tillägg dos kan behöva justeras när du gör ändringar i din kost.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar kalcium och vitamin D kombination?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något multivitaminer, mineraltillskott eller antacida medan du tar kalcium och vitamin D kombination.

biverkningar kalcium och vitamin D kombinations

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har tecken på för mycket kalcium i kroppen, till exempel:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Kalcium och vitamin D kombination doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Osteoporosis:

Kalcium - General Range: 1000 mg till 1300 mg dailyVitamin D - Allmänt Range: 200 internationella enheter till 800 internationella enheter dailyNote: Även om mycket större vitamin D-doser har rekommenderats som ett enda medel, många kalcium-vitamin D kombinations tillskott kommer att innehålla ca 200 internationella enheter till 400 internationella enheter av vitamin D per dos.

Vanliga vuxendos för kosttillskott:

Kalcium - General Range: 1000 mg till 1300 mg dailyVitamin D - Allmänt Range: 200 internationella enheter till 800 internationella enheter dailyNote: Även om mycket större vitamin D-doser har rekommenderats som ett enda medel, många kalcium-vitamin D kombinations tillskott kommer att innehålla ca 200 internationella enheter till 400 internationella enheter av vitamin D per dos.

Vilka andra droger påverkar kalcium och vitamin D kombination?

Kalcium kan göra det svårare för kroppen att absorbera vissa läkemedel och vissa läkemedel kan göra det svårare för kroppen att absorbera vitamin D. Om du tar andra läkemedel, ta dem minst 2 timmar före eller fyra till sex timmar efter att du tagit kalcium och vitamin D kombination.

Andra läkemedel kan interagera med kalcium och vitamin D, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om kalcium / vitamin d

Andra varumärken: Caltrate 600 + D, Citracal + D, Oyster Shell kalcium med vitamin D, Os-Cal Calcium + D3, ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.