Sponsrade länkar

Kanuma

Allmänt namn: sebelipase alfa

Vad är Kanuma?

Kanuma är en kopia av ett enzym som normalt produceras i kroppen för att bidra till att bryta ner fett och hålla dem från att bygga upp i dina celler.

Kanuma används för att behandla lysosomalt syra lipasbrist.

Kanuma kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med Kanuma om du är allergisk mot det.

För att se till Kanuma är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Kanuma skadar fostret.

Det är inte känt om sebelipase alfa passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Kanuma är inte godkänd för användning av någon yngre än 1 månad gammal.

Hur Kanuma ges?

Kanuma injiceras i en ven genom en IV.

Kanuma ges vanligen en gång varannan vecka.

Du kommer följas noggrant under och efter att ha fått Kanuma, så att du inte har en allergisk reaktion mot läkemedlet.

Tala om för din läkare om du har några ändringar i vikt.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för Kanuma.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika vid mottagning Kanuma?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Kanuma biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vissa biverkningar kan inträffa under injektionen.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Kanuma?

Andra läkemedel kan interagera med sebelipase alfa, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Kanuma (sebelipase alfa)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.