Sponsrade länkar

Kaon

Allmänt namn: kaliumglukonat

Vad är Kaon?

Kalium är ett mineral som finns i många livsmedel och behövs för flera funktioner i kroppen, särskilt misshandeln av ditt hjärta.

Kaon används för att förhindra eller för att behandla låga blodnivåer av kalium (hypokalemi).

Kaon kan också användas för andra ändamål än de som anges i denna medicinering guide andra ändamål.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har njursvikt, en urinvägsinfektion, okontrollerad diabetes, en magsår i magen, Addisons sjukdom, svåra brännskador eller annan vävnadsskada, om du är uttorkad, om du tar vissa diuretika (vattenpiller ), eller om du har höga halter av kalium i blodet (hyperkalemi).

Du ska inte ta Kaon tabletter om du har problem med din matstrupe, magsäck eller tarmar som gör det svårt för dig att svälja eller smälta piller.

Inte tugga eller suga på en kalium tablett.

Undvik liggande i minst 30 minuter efter att du tagit denna medicin.

Ta denna medicinering med mat eller strax efter en måltid.

För att vara säker på att detta läkemedel hjälper ditt tillstånd, kan ditt blod måste testas ofta.

Allvarliga biverkningar av kalium inkluderar ojämn hjärtrytm, muskelsvaghet eller slapp känsla, svåra magsmärtor, och domningar eller stickningar i händer, fötter eller mun.

Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först tala med din läkare.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot det, eller om du har vissa villkor.

Du ska inte ta Kaon tabletter om du har problem med din matstrupe, magsäck eller tarmar som gör det svårt för dig att svälja eller smälta piller.

Innan du använder Kaon, berätta för din läkare om du är allergisk mot något läkemedel, eller om du har:

Om du har något av dessa villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert ta Kaon.

FDA graviditet kategori C. Denna medicin kan vara skadligt för fostret.

Det är inte känt om kalium passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Kaon?

Ta detta läkemedel exakt som ordinerats av din läkare.

Inte tugga eller suga på en kalium tablett.

Mät flytande medicin med en speciell dos-mätning sked eller kopp, inte en vanlig tabell sked.

Flytande kalium ska blandas med vatten eller juice innan.

Ta denna medicinering med mat eller strax efter en måltid.

Din behandling kan innehålla en särskild diet.

För att vara säker på att detta läkemedel hjälper ditt tillstånd, kan ditt blod måste testas ofta.

Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först tala med din läkare.

Förvara Kaon vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av Kaon.

Överdosering symptom kan omfatta förvirring, muskelsvaghet, domningar eller stickningar, bröstsmärtor, ojämn hjärtrytm, eller känsla som du kan passera ut.

Vad ska jag undvika när du tar Kaon?

Undvik liggande i minst 30 minuter efter att du tagit denna medicin.

Undvik att ta kaliumtillägg eller använda andra produkter som innehåller kalium utan att först fråga din läkare.

Kaon biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda denna medicinering och ringa din läkare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Kaon?

Följande läkemedel kan interagera med Kaon.

Listan är inte komplett och det kan finnas andra droger som kan interagera med Kaon.

Mer om Kaon (kaliumglukonat)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.