Sponsrade länkar

Kapspargo Sprinkle

Allmänt namn: metoprolol

Vad är Kapspargo Sprinkle?

Kapspargo Strö är en betablockerare som påverkar hjärtat och cirkulation (blodflöde genom artärer och vener).

Kapspargo Strö används för att behandla angina (bröstsmärtor) och hypertoni (högt blodtryck).

Kapspargo Strö kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Kapspargo Strö om du har ett allvarligt hjärtproblem (hjärtblock, sick sinus syndrom, långsam hjärtfrekvens), allvarliga cirkulationsproblem, svår hjärtsvikt eller en historia av långsamma hjärtslag som orsakade svimning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot Kapspargo Strö eller andra betablockerare (atenolol, karvedilol, labetalol, nadolol, nebivolol, propranolol, sotalol och andra), eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du ammar.

Hur ska jag ta Kapspargo Sprinkle?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Kapspargo Strö bör tas med en måltid eller bara efter en måltid.

Ta medicin vid samma tidpunkt varje dag.

Svälj kapseln hel och inte krossa, tugga, bryta eller öppna den.

En Toprol XL tablett kan delas i två halvor om din läkare har sagt till dig att göra det.

Du kommer att behöva täta medicinska tester, och ditt blodtryck kommer att behöva kontrolleras ofta.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder Kapspargo Strö.

Du ska inte sluta använda Kapspargo Strö plötsligt.

Om du har högt blodtryck, fortsätta att använda Kapspargo Strö även om du mår bra.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen och använd din nästa dos vid ordinarie tid.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Kapspargo Sprinkle?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur Kapspargo Strö kommer att påverka dig.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av metoprolol.

Kapspargo Strö biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Kapspargo Sprinkle?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner.

Listan är inte komplett och många andra läkemedel kan påverka Kapspargo Strö.

Mer om Kapspargo Strö (metoprolol)

Andra varumärken: metoprololtartrat, metoprololsuccinat ER, Lopressor, Toprol-XL

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.