Sponsrade länkar

Karbidopa och levodopa

Vad är karbidopa och levodopa?

Karbidopa och levodopa är en kombination läkemedel som används för att behandla symptom på Parkinsons sjukdom, såsom muskelstelhet, skakningar, spasmer, och dålig muskelkontroll.

Levodopa omvandlas till dopamin i hjärnan.

Karbidopa och levodopa används också för att behandla Parkinsons symptom orsakade av koloxidförgiftning eller manganförgiftning.

Karbidopa och levodopa kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda karbidopa och levodopa om du har trångvinkelglaukom.

Använd inte karbidopa och levodopa om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda karbidopa och levodopa om du är allergisk mot det, eller om du har:

Använd inte karbidopa och levodopa om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

För att vara säker karbidopa och levodopa är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Personer med Parkinsons sjukdom kan ha en högre risk för hudcancer (malignt melanom).

Det är inte känt om karbidopa och levodopa kommer att skada fostret.

Karbidopa och levodopa kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Den karbidopa och levodopa sönderfallande tablett kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta karbidopa och levodopa?

Om du redan tar levodopa måste du sluta ta det minst 12 timmar innan du börjar ta karbidopa och levodopa.

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Karbidopa och levodopa kan tas med eller utan mat.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en karbidopa och levodopa kapsel.

Tabletten ibland bryts i två halvor för att ge rätt dos.

För att ta sugtablett (Parcopa):

Det kan ta upp till flera veckor med att använda karbidopa och levodopa innan symtomen förbättras.

Om du använder detta läkemedel långsiktigt, kan du behöva täta medicinska tester på läkarens kontor.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Sluta inte använda karbidopa och levodopa plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar karbidopa och levodopa?

karbidopa och levodopa kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att ta järntillskott eller äta en kost som är rik på protein (proteinkällor är kött, ägg och ost).

biverkningar karbidopa och levodopa

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vissa människor tar karbidopa och levodopa har somnat under normal dagtid aktiviteter såsom arbete, prata, äta eller körning.

Du kan ha ökat sexuella drifter, ovanliga begär att spela, eller andra intensiva drifter medan du tar detta läkemedel.

Du kanske märker att din svett, urin eller saliv verkar mörk i färgen, som röd, brun eller svart.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar karbidopa och levodopa?

Andra läkemedel kan interagera med karbidopa och levodopa, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om karbidopa / levodopa

Andra varumärken: Sinemet, Rytary, Sinemet CR, Duopa, Parcopa

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.