Sponsrade länkar

karbonyljäm

Vad är karbonyl järn?

Karbonyljärn är en järnersättningsprodukt.

Karbonyl järn används för att behandla eller förebygga järnbrist och järnbristanemi.

Karbonyl järn kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Håll karbonyljärn oåtkomligt för barn.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda karbonylgrupp järn om du är allergisk mot det, eller om du har:

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du inte har en järnbrist.

Karbonyl järntabletter kan innehålla mjölk.

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Dosen behov kan vara annorlunda under graviditet eller när du ammar.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 12 utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta karbonylgrupp järn?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Karbonyl järn kan tas med mat om det upprör magen.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Om du behöver en blodtransfusion, berätta för dina vårdgivare som du använder karbonylgrupp järn.

Ta inte karbonylgrupp järn längre än 6 månader utan din läkare.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta diarré, blodig eller tjärliknande avföring, feber, kräkningar, svåra magsmärtor, blek hud, blå läppar eller naglar, svag men snabb puls, ytlig andning, och beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar karbonylgrupp järn?

Undvik att ta karbonyljärn inom 2 timmar före eller 2 timmar efter att du tar andra läkemedel.

biverkningar karbonyl järn

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Karbonyljäm doseringsinformation

Vanliga vuxendos för järnbristanemi:

50 mg oralt tre gånger om dagen.

Vanliga pediatrisk dos för järnbristanemi:

Prematura nyfödda: 2 till 4 mg elementärt järn / kg / dag uppdelat varje 12 till 24 timmar (maximal daglig dos = 15 mg) .Infants och barn <12 år: Profylax: 1 till 2 mg elementärt järn / kg / dag (maximalt 15 mg) i 1 till 2 uppdelad doses.Mild till måttlig järnbristanemi: 3 mg elementärt järn / kg / dag i 1 till 2 uppdelad doses.Severe järnbristanemi: 4 till 6 mg elementärt järn / kg / dag uppdelat i 3 doser .

Vilka andra droger påverkar karbonylgrupp järn?

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda karbonyl järn om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om karbonyljärn

Andra varumärken: Iron tuggar, ICAR, Iron Chews Pediatric, Feosol Natural Release, Wee Care

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.