Sponsrade länkar

karmustin

Vad är karmustin?

Karmustin är en cancer medicin som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen.

Karmustin används för att behandla hjärntumörer, Hodgkins sjukdom, multipelt myelom, och non-Hodgkins lymfom.

Karmustin ges ibland tillsammans med andra cancerläkemedel.

Karmustin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Karmustin kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med karmustin om du är allergisk mot det.

För att vara säker karmustin är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Karmustin kan skada fostret.

Det är inte känt om karmustin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur karmustin ges?

Karmustin injiceras i en ven genom en IV.

Karmustin ges vanligen en gång var 6 veckor.

Berätta för dina vårdgivare om du känner någon brännande eller smärta runt IV nål när karmustin injiceras.

Karmustin kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Karmustin kan ha långvariga effekter på kroppen.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för karmustin injektion.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får karmustin?

karmustin kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräkas).

Karmustin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Du kan ha en infusionsreaktion under injektion eller inom 2 timmar efteråt.

Vissa biverkningar kan inte ske förrän fyra till sex veckor efter karmustin injektion.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar karmustin?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om karmustin

Andra varumärken: BiCNU, Gliadel

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.