Sponsrade länkar

Kefzol (injektion)

Allmänt namn: cefazolin

Vad är Kefzol?

Kefzol är en cefalosporin (SEF ett lågt spor i) antibiotikum.

Kefzol används för att behandla många typer av bakteriella infektioner, inklusive allvarliga eller livshotande former.

Kefzol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Kefzol om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion mot någon typ av cefalosporin antibiotikum (Omnicef, Keflex och andra).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Kefzol om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion mot Kefzol eller någon annan cefalosporin antibiotikum, såsom:

För att vara säker Kefzol är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Kefzol förväntas inte skada fostret.

cefazolin kan passera i bröstmjölk, men effekter på ammande barn är inte kända.

Hur Kefzol ges?

Kefzol injiceras i en ven genom en IV.

En vårdgivare ger dig denna injektion när Kefzol används för att förhindra infektion från operation.

Du kan visas hur man använder en IV hemma för att behandla en infektion.

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Kefzol kan behöva blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i urinen.

Lagra oblandad Kefzol vid rumstemperatur, borta från fukt, värme och ljus.

Efter blandning Kefzol med ett utspädningsmedel, lagra blandningen i kylskåp.

Ta blandningen ur kylskåpet och låt den uppnå rumstemperatur innan injicering dosen.

Använd inte medicinen om den har förändrats färger eller har partiklar i den.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av Kefzol.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Kefzol?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Kefzol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Kefzol?

Andra läkemedel kan interagera med cefazolin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Kefzol (cefazolin)

Andra varumärken: Ancef

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.