Sponsrade länkar

Kera Nail

Allmänt namn: karbamid topisk

Vad är urea aktuellt?

Det finns många märken och former av urea aktuella tillgängliga och inte alla märken är noterade på denna information.

Karbamid topisk (för huden) används för att mjuka upp grov eller torr hud orsakad av hudåkommor såsom eksem, psoriasis, keratos, och andra.

Urea aktuellt kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda urea aktuellt om du är allergisk mot det.

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om urea aktuellt kommer att skada fostret.

Det är inte känt om urea aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda urea aktuellt?

Urea topisk finns i många olika former (kräm, lotion, salva, vätska, gel, skum, schampo, och andra) för användning på huden eller hårbotten.

Ta inte med munnen.

Använd en mild tvål eller rengöringsmedel för att tvätta huden eller nageln område som ska behandlas.

Applicera ett tunt lager av detta läkemedel till det drabbade huden och gnid in så fullständigt som möjligt.

Vid tillämpning urea aktuellt för naglarna, undvika att få någon medicin på nagelbanden eller omgivande hud.

Skaka urea aktuella skum väl bara före varje användning.

Tvätta händerna med tvål och vatten efter applicering detta läkemedel, om du behandlar huden på händerna.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras när du använder urea aktuellt.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Hålla skummet kapseln bort från öppen eld eller hög värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder urea aktuell?

Använd inte detta läkemedel på öppna sår, brännskador, eller områden med svullen hud.

Urea topiska biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda urea aktuell och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar urea aktuellt?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad karbamid.

Mer om Kera Nail (urea topisk)

Andra varumärken: Hydro 35, Carmol, Keralac, Latrix ... 33 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.