Sponsrade länkar

ketamin

Vad är ketamin?

Ketamin är ett bedövningsmedel medicinering.

Ketamin används för att få dig att sova för kirurgi och för att förhindra smärta och obehag under vissa medicinska tester eller procedurer.

Ketamin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte behandlas med ketamin om du har obehandlad eller okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har allvarliga biverkningar inom 24 timmar efter att du fått ketamin, inklusive allvarlig förvirring, hallucinationer, ovanliga tankar eller extrem rädsla.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få ketamin om du är allergisk mot det, eller om du har obehandlad eller okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Ketamin kan vara skadligt för fostret.

Anestesi läkemedel kan påverka hjärnans utveckling i ett barn under 3, eller ett ofött barn vars mor får ketamin under senare delen av graviditeten.

Negativa hjärnan effekter från narkos har setts i djurstudier.

I vissa fall kan din läkare besluta att skjuta upp en operation eller procedur baserat på dessa risker.

Fråga din läkare för information om alla läkemedel som kommer att användas under din operation eller procedur.

Det kanske inte är säkert att amma strax efter att ha fått detta läkemedel.

Hur ketamin ges?

Ketamin injiceras i en muskel, eller som en infusion i en ven.

Din andning, blodtryck, hjärtfunktion, och andra vitala kommer att bevakas noga när du får ketamin.

Du kan kännas konstigt eller något förvirrad när du först kommer ut ur anestesi.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom ketamin ges vanligen för anestesi, du är inte sannolikt att vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom ketamin ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått ketamin?

ketamin kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Ketamin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har någon av dessa allvarliga biverkningar inom 24 timmar efter att du fått ketamin: svår förvirring, hallucinationer, ovanliga tankar eller extrem rädsla.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Ketamin doseringsinformation

Vanliga vuxendos för anestesi:

IV: -Induction: 1 till 4,5 mg / kg IV;

Vanliga pediatrisk dos för anestesi:

16 år och äldre: Se vuxendosering

Vilka andra droger påverkar ketamin?

Om du använder något läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan det ta längre tid att återhämta sig från anestesi med ketamin.

Andra läkemedel kan påverka ketamin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om ketamin

Andra varumärken: Ketalar

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.