Sponsrade länkar

Keveyis

Allmänt namn: diklorfenamid

Vad är Keveyis?

Keveyis är en karbanhydrashämmare.

Den Daranide varumärke diklorfenamid används för att behandla glaukom.

Den Keveyis varumärke diklorfenamid används för att behandla tillfällig förlamning (förlust av rörelse) orsakas av höga eller låga nivåer av kalium i blodet.

Keveyis kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Keveyis om du är allergisk mot det, eller om du har:

Utöver ovanstående bör du inte använda Daranide om du har en elektrolyt obalans (såsom acidos eller låga nivåer av kalium eller natrium i blodet).

För att vara säker Keveyis är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Keveyis skadar fostret.

Det är inte känt om diklorfenamid går över i bröstmjölk eller om det kan påverka ammande barn.

Hur ska jag ta Keveyis?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Keveyis tas vanligen två gånger per dag.

När du använder Keveyis, kan du behöva täta blodprover.

Ring din läkare omedelbart om du har fallolyckor medan tar Keveyis.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera yrsel, dåsighet, kräkningar, aptitlöshet, domningar, svaghet, skakningar, eller ringningar i öronen.

Vad ska jag undvika när du tar Keveyis?

Keveyis kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Keveyis biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Fallolyckor är mer benägna hos äldre vuxna eller personer som tar höga doser av Keveyis.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Keveyis?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Andra läkemedel kan interagera med diklorfenamid, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Keveyis (diklorfenamid)

Andra varumärken: Daranide

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.