Sponsrade länkar

Kionex

Allmänt namn: natriumpolystyrensulfonat

Vad är Kionex?

Kionex binder sig till kalium i mag-tarmkanalen.

Kionex används för att behandla höga nivåer av kalium i blodet, även kallad hyperkalemi.

Kionex fungerar annorlunda än andra läkemedel eftersom den passerar in dina tarmar utan att absorberas in i blodet.

Kionex kan också användas för ändamål som inte anges här.

Viktig information

Du bör inte använda Kionex om du har låga kaliumnivåer eller en tarmvred.

Ge inte detta läkemedel oralt (via munnen) till en nyfödd baby.

Undvik att ta andra läkemedel genom munnen inom 3 timmar före eller 3 timmar efter att du tagit Kionex (eller 6 timmar före / efter om du har långsam matsmältning).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Kionex om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Eftersom Kionex inte absorberas i blodet, är detta läkemedel förväntas inte vara skadligt under graviditet eller ammar.

Hur Kionex ges?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Kionex kan ges som en vätska genom munnen, genom en mage matningsslang, eller som en rektal lavemang.

Ge inte Kionex oralt (via munnen) till en nyfödd baby.

För att ge detta läkemedel oralt: Blanda Kionex pulvret med vatten, eller med honung eller sylt för att göra det smakar bättre.

Blanda inte pulvret med någon juice eller annan vätska som innehåller kalium, såsom apelsinjuice.

Den rektala lavemang form av detta läkemedel ges vanligen av sjukvårdspersonal.

Du kommer att behöva täta medicinska tester för att hjälpa läkaren att avgöra hur lång tid att behandla dig med Kionex.

Fortsätt använda detta läkemedel även om du mår bra.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Kionex?

Undvik att använda Antacida ">Antacida eller laxermedel" title="laxermedel ">laxermedel utan din läkare.

Använd inte kaliumtillägg, kalciumtillskott eller saltersättningsmedel medan du tar Kionex, om inte din läkare har sagt till.

Undvik att äta eller dricka något som innehåller sorbitol (en fruktsocker ofta används som sötningsmedel i tuggummi, dietdrycker, bakverk eller frysta desserter).

Kionex biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Kionex och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Kionex?

Kionex kan göra det svårare för kroppen att absorbera läkemedel som du tar via munnen.

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Kionex (natriumpolystyrensulfonat)

Andra varumärken: Kayexalate, Kalexate

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.