Sponsrade länkar

kladribin

Vad är kladribin?

Kladribin är en cancer medicin som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen.

Kladribin används för att behandla hårcellsleukemi (en typ av blodcancer).

Kladribin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Kladribin används för att behandla hårcellsleukemi (en typ av blodcancer).

Kladribin kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har en bieffekt som domningar eller stickningar, svaghet eller brännande smärta i fingrar eller tår, eller känsla som du kan passera ut.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot det.

För att vara säker kladribin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Använd inte kladribin om du är gravid.

Det är inte känt om kladribin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur kladribin ges?

Kladribin injiceras i en ven genom en IV.

Kladribin måste ges långsamt genom en intravenös infusion, och du kommer att få det dygnet runt 7 dagar i rad.

Du kan få andra läkemedel för att förhindra vissa biverkningar av kladribin.

Kladribin kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Kontakta din läkare omedelbart om du utvecklar tecken på infektion såsom feber, frossa, halsont, influensaliknande symtom, hosta med gula eller gröna slem, aptitlöshet, munsår, ovanlig svaghet.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel ges i sjukvårds inställning dygnet runt, kommer du inte missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får kladribin?

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

kladribin kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräkas).

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder cladribine och undvika att komma i kontakt med någon som nyligen har fått ett levande vaccin.

Kladribin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har en allvarlig biverkning som:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Kladribin doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Hårcellsleukemi:

0,09 mg / kg / dag genom kontinuerlig IV-infusion under 7 daysAlternate doseringsrekommendation: -Subcutaneous bolusinjektion: 0,14 mg / kg / dag subkutant under 5 på varandra följande dagar -IV infusion: 0,1 mg / kg / dag IV under 7 på varandra följande dagar -Under vissa hematologiska tillstånd (t ex återvinning av allvarlig myelosuppression) ett litet antal patienter kan kräva en andra cykel och ibland tredjedel cykel för att uppnå en stabil och långvarig response.Comments: -Physicians bör överväga att fördröja eller avbryta behandlingen om neurotoxicitet eller njurtoxicitet inträffar. -Rådfråga enskild tillverkare produktinformation för dosering recommendations.Use: för den primära eller sekundära behandlingen av patienter med hårcellsleukemi (HCL)

Vilka andra droger påverkar kladribin?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med kladribin, speciellt läkemedel som försvagar immunförsvaret, såsom:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med kladribin.

Mer om kladribin

Andra varumärken: Leustatin, Kladribin Novaplus

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.