Sponsrade länkar

klaritromycin

Vad är klaritromycin?

Klaritromycin är ett makrolidantibiotikum som bekämpar bakterier i kroppen.

Klaritromycin används för att behandla många olika typer av bakteriella infektioner som påverkar huden och andningsorganen.

Klaritromycin används även tillsammans med andra läkemedel för att behandla magsår orsakade av Helicobacter pylori.

Viktig information

Ta klaritromycin för hela skriven tid.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot klaritromycin eller liknande antibiotika, om du någonsin har haft gulsot eller leverproblem som orsakas av detta läkemedel, eller om du har lever- eller njursjukdom och även använder colchicin.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot klaritromycin eller liknande läkemedel såsom azitromycin (Zithromax, Z-Pak, Zmax), erytromycin eller telitromycin, eller om:

Vissa läkemedel kan orsaka oönskade eller farliga effekter när den används med klaritromycin.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Klaritromycin kan skada fostret.

I djurstudier, klaritromycin orsakat fosterskador.

Klaritromycin kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar i ammande barn.

Detta läkemedel är inte godkänd för användning av någon yngre än 6 månader gamla.

Hur ska jag ta klaritromycin?

Ta klaritromycin precis som ordinerats av din läkare.

Använd inte detta läkemedel för att behandla alla tillstånd som inte har kontrollerats av din läkare.

Du kan ta de regelbundna tabletter och oral suspension (vätska) med eller utan föda.

Klaritromycin tabletter med fördröjd frisättning (Biaxin XL) bör tas med mat.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Skaka oral lösning väl precis innan du mäta en dos.

Klaritromycin ges vanligtvis under 7 till 14 dagar.

Lagra detta läkemedel i den ursprungliga behållaren vid rumstemperatur, borta från fukt, värme och ljus.

Förvara inte oral lösning i kylskåp.

Om infektionen behandlas med en kombination av läkemedel, använda alla mediciner enligt anvisningar från din läkare.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera svåra magsmärtor, illamående, kräkningar eller diarré.

Vad ska jag undvika när du tar klaritromycin?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Klaritromycin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot klaritromycin (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röd eller lila hudutslag som sprider sig och orsakar blåsor och peeling).

Ring din läkare omedelbart om du har:

Om du någonsin har haft hjärtproblem, kan klaritromycin orsaka en hjärtattack eller stroke år efter att du tagit detta läkemedel.

Äldre vuxna kan vara mer benägna att ha hjärtrytmen biverkningar, bland annat en livshotande snabb hjärtfrekvens.

Vanliga klaritromycin biverkningar kan innefatta:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar klaritromycin?

När du börjar eller slutar ta klaritromycin, kan din läkare behöva justera doserna av andra läkemedel som du tar på en regelbunden basis.

Klaritromycin kan orsaka en allvarlig hjärtproblem, speciellt om du använder vissa läkemedel samtidigt, såsom antibiotika, läkemedel mot svamp, antidepressiva medel, anti-malariamedicin, astma inhalatorer, antipsykotiskt läkemedel, cancer medicin, vissa hiv / aids medicin, hjärta eller blodtrycksmedicin eller medicin för att förhindra kräkningar.

Många läkemedel kan interagera med klaritromycin och vissa läkemedel ska inte användas tillsammans.

Mer om klaritromycin

Andra varumärken: Biaxin, Biaxin XL

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.