Sponsrade länkar

klorambucil

Vad är klorambucil?

Klorambucil är en cancer medicin som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen.

Klorambucil används för att behandla olika typer av cancer, inklusive Hodgkins sjukdom och vissa typer av leukemi eller lymfom.

Klorambucil kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Klorambucil kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda klorambucil om du är allergisk mot det, eller om du har fått klorambucil tidigare utan framgångsrik behandling av ditt tillstånd.

För att vara säker klorambucil är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Att ta klorambucil kan öka risken för att utveckla andra typer av cancer.

Använd inte klorambucil om du är gravid.

Klorambucil kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn), oavsett om du är en man eller en kvinna.

Det är inte känt om klorambucil går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta klorambucil?

Du måste vara under vård av en läkare när du använder klorambucil.

Klorambucil tas vanligen 3 till 6 veckor.

Klorambucil kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner och hjälper blodet att koagulera.

Store klorambucil tabletter i kylskåpet, inte frysa.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar klorambucil?

klorambucil kan passera in i kroppsvätskor (urin, avföring, kräkas).

Undvik att vara nära människor som är sjuka eller har infektioner.

Undvik aktiviteter som kan öka risken för blödning eller skada.

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder klorambucil.

Klorambucil biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar klorambucil?

Andra läkemedel kan interagera med klorambucil, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om klorambucil

Andra varumärken: Leukeran

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.