Sponsrade länkar

Kloroxylenol, hydrokortison, och pramoxin (öron)

Vad är chloroxylenol, hydrokortison, och pramoxin öron?

Kloroxylenol är ett antibiotikum som behandlar infektioner orsakade av bakterier eller svamp.

Hydrokortison är en steroid.

pramoxin är ett topiskt anestetikum.

Kloroxylenol, hydrokortison, och pramoxin otisk (för örat) är en kombination läkemedel som används för att behandla infektioner i hörselgången, och för att lindra symptomen av klåda eller svullnad.

Medicinsk användning av denna produkt för behandling av öroninfektioner har inte godkänts av FDA.

Kloroxylenol, hydrokortison och pramoxin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Medicinsk användning av denna produkt för behandling av öroninfektioner har inte godkänts av FDA.

Du bör inte använda detta läkemedel om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan), eller om du har också vattkoppor eller kokoppor.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda chloroxylenol, hydrokortison, och pramoxin om du är allergisk mot kloroxylenol, hydrokortison, eller pramoxin eller om du har:

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om chloroxylenol, hydrokortison, och pramoxin kommer att skada fostret.

Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda chloroxylenol, hydrokortison och pramoxin öron?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

För bästa resultat, ta bort alla vax eller annat skräp innan du börjar använda detta läkemedel.

För att använda örondroppar:

Rör inte droppspetsen eller placera den direkt i örat.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 10 dagars behandling.

Använd inte chloroxylenol, hydrokortison och pramoxin att behandla varje öra villkor som inte har kontrollerats av din läkare.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av chloroxylenol, hydrokortison, och pramoxin förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder chloroxylenol, hydrokortison och pramoxin öron?

Detta läkemedel är endast användas i öronen.

Använd inte andra örat mediciner om inte din läkare säger till.

Chloroxylenol, hydrokortison och pramoxin öron biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Även om risken för allvarliga biverkningar är låg när chloroxylenol, hydrokortison, och pramoxin används i öronen, kan biverkningar uppstå om hydrokortison absorberas i blodet.

Steroid medicin absorberas genom huden i öronen kan orsaka steroid biverkningar i hela kroppen, såsom: gallring hud, blåmärken, förändringar i form eller placering av kroppsfett (särskilt i ansiktet, halsen, ryggen, och midja), ökad akne eller ansiktshår, menstruationsproblem, impotens eller förlust av intresse för sex.

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har svår brännande eller annan irritation efter användning av örondroppar.

Vanliga biverkningar kan inkludera mild stickande eller brännande med den första användningen.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar chloroxylenol, hydrokortison och pramoxin öron?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på chloroxylenol, hydrokortison, och pramoxin används i öronen.

Mer om chloroxylenol / hydrokortison / pramoxin öron

Andra varumärken: Cortane-B, Aero Otic HC, Cortic-ND, Cyotic ... 3 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.