Sponsrade länkar

Klotrimazol-3

Allmänt namn: klotrimazol vaginal

Vad är Klotrimazol-3?

klotrimazol är ett svampdödande läkemedel som bekämpar infektioner orsakade av svamp.

klotrimazol-3 (för användning i vaginan) används för behandling av vaginal candida (jäst) infektioner.

Klotrimazol-3 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Klotrimazol-3 om du är allergisk mot det.

Om detta är första gången du någonsin har haft symptom på en vaginal svampinfektion, be din läkare innan du använder Klotrimazol-3.

Tala om för din läkare om du har haft mer än 3 vaginala infektioner inom 6 månader.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Klotrimazol-3 om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

FDA graviditet kategori B. Klotrimazol-3 förväntas inte skada fostret.

Använd inte Klotrimazol-3 utan läkare om du ammar ett barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 12 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Klotrimazol-3?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Tvätta händerna före och efter användning av detta läkemedel.

För in tablett, suppositorium, eller kräm i vagina med hjälp av applikatorn enligt anvisningarna.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även under din menstruation.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 3 dagars behandling, eller om de varar längre än en vecka.

Du kan använda en dambinda för att förhindra att läkemedel från färgning dina kläder men inte använder en tampong.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Klotrimazol-3?

Inte har samlag.

Undvik att få detta läkemedel i ögon, näsa eller mun.

Undvik att bära åtsittande, syntetiska kläder som inte tillåter luftcirkulation.

Klotrimazol-3 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har nya eller förvärrade vaginala symptom.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Klotrimazol-3?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med Klotrimazol-3.

Mer om Klotrimazol-3 (klotrimazol topisk)

Andra varumärken: Mycelex, Lotrimin AF Fotsvamp Cream, Canesten, Gyne-Lotrimin, ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.