Sponsrade länkar

Kombiglyze XR

Allmänt namn: metformin och saxagliptin

Vad är Kombiglyze XR?

Kombiglyze XR innehåller en kombination av metformin och saxagliptin.

Metformin fungerar genom att minska glukos (socker) produktion i levern och minskar absorptionen av glukos från tarmen.

Kombiglyze XR används tillsammans med diet och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus.

Kombiglyze XR är inte för behandling av typ 1-diabetes.

Viktig information

Du bör inte använda Kombiglyze XR om du har svår njursjukdom eller diabetisk ketoacidos (ringa upp din läkare för behandling).

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Kombiglyze XR om du är allergisk mot metformin eller saxagliptin (Onglyza), eller om du har svår njursjukdom eller diabetisk ketoacidos (kontakta din läkare för behandling med insulin).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Om du behöver genomgå en operation eller någon typ av röntgen eller datortomografi använda ett färgämne som injiceras i dina ådror, måste du tillfälligt sluta ta Kombiglyze XR.

Följ läkarens anvisningar om hur man använder Kombiglyze XR om du är gravid eller ammar ett barn.

Metformin kan stimulera ägglossning hos en premenopausal kvinna och kan öka risken för oönskade graviditeter.

Kombiglyze XR är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Kombiglyze XR?

Ta Kombiglyze XR precis som ordinerats av din läkare.

Ta Kombiglyze XR med mat.

Svälj tabletten hel och inte krossa, tugga eller bryta den.

Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan hända alla som har diabetes.

Din läkare kan ordinera en glukagon akut injektion kit att använda om du har svår hypoglykemi och kan inte äta eller dricka.

Också uppmärksam på tecken på högt blodsocker (hyperglykemi) såsom ökad törst eller urinering, dimsyn, huvudvärk och trötthet.

Blodsockernivåer kan påverkas av stress, sjukdom, kirurgi, motion, alkohol eller hoppa över måltider.

Kombiglyze XR är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även kan innefatta kost, motion, viktkontroll, regelbunden blodsockertestning och särskild medicinsk vård.

Store Kombiglyze XR vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Kombiglyze XR doseringsinformation

Vanliga vuxendos av Kombiglyze XR för diabetes typ 2:

Individualisera dos baserad patientens nuvarande regim, effektivitet och tolerabilitet;

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen (med mat) så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Kombiglyze XR?

Undvik att dricka alkohol.

Kombiglyze XR biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Kombiglyze XR: nässelfeber, klåda, flagnande hud;

Sluta ta detta läkemedel och ringa genast din läkare om du har symtom på pankreatit: svår smärta i övre magen sprider sig till ryggen, illamående och kräkningar, aptitlöshet, eller snabba hjärtslag.

Vissa personer som använder metformin utveckla mjölksyraacidos, som kan vara dödlig.

Ring din läkare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Gemensamma Kombiglyze XR biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Kombiglyze XR?

Många läkemedel kan interagera med metformin och saxagliptin, vilket gör detta läkemedel mindre effektiva eller öka risken för laktatacidos.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Kombiglyze XR (metformin / saxagliptin)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.