Sponsrade länkar

Konsyl Fiber

Allmänt namn: polykarbofil

Vad är Konsyl Fiber?

Konsyl Fiber är en bulk-bildande laxermedel som ökar mängden vatten i avföringen för att göra dem mjukare och lättare att passera.

Konsyl Fiber används för att behandla förstoppning och för att upprätthålla regelbundna tarmrörelser.

Konsyl Fiber kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Konsyl Fiber om du är allergisk mot Konsyl Fiber eller mineralolja, natrium lagerblad sulfat eller povidon (t.ex. Betadine).

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Fråga din läkare innan du tar Konsyl Fiber om du är gravid eller ammar.

Detta läkemedel kan innehålla fenylalanin.

Ge inte detta läkemedel till ett litet barn utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Konsyl Fiber?

Konsyl Fiber tas vanligen 1 till 4 gånger per dag.

Ta detta läkemedel med ett helt glas (8 ounces) vatten eller annan vätska.

Den tuggtablettform av polykarbofil måste tuggas innan du sväljer det.

Intag Konsyl Fiber utan tillräckligt med vätska kan orsaka tabletten att svälla i halsen och orsaka kvävning, särskilt hos äldre vuxna.

Söka akut läkarhjälp om du har bröstsmärta, kräkningar, problem med att svälja eller andningssvårigheter efter att ha tagit detta läkemedel.

Drick mycket vätska varje dag medan du tar Konsyl Fiber.

Du bör ha en avföring inom 12 timmar till 3 dagar.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 3 dagars behandling.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Konsyl Fiber används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Konsyl Fiber?

Undvik att ta Konsyl Fiber inom 2 timmar före eller 2 timmar efter att du tar andra läkemedel.

Konsyl Fiber biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Konsyl Fiber?

Andra läkemedel kan interagera med polykarbofil, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Konsyl Daily Fiber Therapy (polykarbofil)

Andra varumärken: FiberCon, Fiber laxermedel, Fiber Lax, Fibertab, Equalactin

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.