Sponsrade länkar

Kuric

Allmänt namn: ketokonazol topisk

Vad är Kuric?

Kuric (för huden) är ett svampdödande läkemedel som används för att behandla infektioner såsom fotsvamp, Jock kliar, ringorm, och seborré (torr, flagnande hud eller mjäll).

Kuric används också för att behandla en svampinfektion som kallas pityriasis, som orsakar fjällande missfärgade fläckar på huden av halsen, bröstet, armar eller ben.

Kuric kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Kuric om du är allergisk mot ketokonazol.

Fråga läkare eller apotekspersonal om detta läkemedel är säkert att använda om du har:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid.

Du ska inte amma medan du använder Kuric.

Följ alltid anvisningarna på medicinetiketten om hur du använder detta läkemedel på ett barn.

Hur ska jag använda Kuric?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Genom att använda mer av detta läkemedel eller tillämpa det oftare än föreskrivna kommer inte få det att fungera fortare, och kan öka biverkningar.

Ta inte med munnen.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Tvätta händerna före och efter användning av detta läkemedel.

Ren och torr huden före applicering av ketokonazol kräm, skum, eller en gel.

Detta läkemedel kan vara brandfarligt.

Ketokonazol schampo är inte för dagligt bruk.

Använd denna medicin för hela skriven tid, även om symtomen snabbt förbättras.

Ring din läkare om symtomen inte börja förbättras efter två till fyra veckors behandling, eller om ditt tillstånd förvärras.

Förvara Kuric vid rumstemperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Kuric förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder ketokonazol aktuell?

Do not get Kuric i dina ögon.

Undvik att täcka behandlade hudområden med tättslutande, syntetiska kläder (såsom nylon eller polyester) som inte tillåter luften att cirkulera på huden.

Du kan behöva undvika solljus om du behandlar pityriasis.

Undvik att använda hud produkter som kan orsaka irritation, såsom hårda tvålar, schampo, hårfärgningsmedel eller permanenta kemikalier, hårborttagningsmedel eller vax eller hud produkter med alkohol, kryddor, astringents eller lime.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med Kuric inte din läkare säger till.

Kuric biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Kuric?

Läkemedel som används på huden är inte sannolikt kommer att påverkas av andra läkemedel du använder.

Mer om Kuric (ketokonazol topisk)

Andra varumärken: Nizoral Topical, Ketodan, Xolegel, Extina, Nizoral AD

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.