L-metylfolat

Vad är L-metylfolat?

Folat är en form av B-vitamin som förekommer naturligt i många livsmedel.

En brist (brist) av folat i människokroppen kan orsakas av vissa sjukdomar genom att ta vissa mediciner, eller genom att inte få tillräckligt med folat i kosten.

L-metylfolat är en medicinsk mat för användning i människor som har tillstånd relaterade till folatbrist.

L-metylfolat inte en antidepressiv eller anti-psykotiska mediciner.

L-metylfolat kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda l-metylfolat om du är allergisk mot det.

För att vara säker l-metylfolat är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag ta L-metylfolat?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Använd endast styrkan av L-metylfolat att din läkare har ordinerat.

Du kan ta L-metylfolat med eller utan mat.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

L-metylfolat är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan inkludera andra mediciner och psykologisk rådgivning när de används hos personer med depression eller schizofreni.

På sval rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av L-metylfolat inte sannolikt att orsaka livshotande symptom.

Vad ska jag undvika när du tar L-metylfolat?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

L-metylfolat biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar kan förekomma, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

L-metylfolat doseringsinformation

Vanliga vuxendos för folsyrebrist:

7,5 till 15 mg oralt en gång om dagen, med eller utan foodXaQuil XR (R): 30 mg oralt en gång om dagen, med eller utan foodUse: Suboptimala L-metylfolat nivåer i patienter med egentlig depression, i synnerhet de på antidepressiva medel

Vilka andra droger påverkar L-metylfolat?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om L-metylfolat

Andra varumärken: Deplin, L-metylfolat Forte, Denovo, Elfolate ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.