Sponsrade länkar

Lactobacillus acidophilus

Vad är Lactobacillus acidophilus?

Lactobacillus acidophilus är en bakterie som finns naturligt i kroppen, huvudsakligen i tarmen och vagina.

Lactobacillus acidophilus har använts i alternativ medicin som en trolig effektivt hjälpmedel vid behandling av diarré hos barn med rotavirus.

Lactobacillus acidophilus har använts i alternativ medicin som möjligen effektivt hjälpmedel (barn eller vuxna) för att förhindra diarré orsakad av antibiotika, resor, kemoterapi, eller sjukhusvistelse.

Lactobacillus acidophilus har också använts för att behandla laktosintolerans, Crohns sjukdom, överväxt av bakterier i tarmarna eller vaginal jäst infektioner orsakade av antibiotika.

Andra användningsområden inte visat forskning har inkluderat behandling matsmältningsbesvär, urinvägsinfektioner, tarmproblem i för tidigt födda barn, högt kolesterol, lyme sjukdom, munsår, acne, cancer, förkylning och andra villkor.

Det är inte säkert om Lactobacillus acidophilus är effektiv vid behandling av något medicinskt tillstånd.

Lactobacillus acidophilus säljs ofta som ett supplement.

Lactobacillus acidophilus kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på produktens etikett och förpackning.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har:

Fråga en läkare innan du använder denna produkt om du är gravid eller ammar.

Ge inte alla växtbaserade / hälsa komplement till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Lactobacillus acidophilus?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Om du väljer att använda Lactobacillus acidophilus, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

Lactobacillus acidophilus finns i kapslar och tabletter, eller som ett vaginalt suppositorium.

Den tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Använd inte olika former av Lactobacillus acidophilus samtidigt utan läkares inrådan.

Ring din läkare om villkoret du behandlar med Lactobacillus acidophilus inte förbättras, eller om det blir värre när du använder denna produkt.

Lagra Lactobacillus acidophilus i en sluten behållare enligt anvisningarna på produktetiketten, borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Lactobacillus acidophilus?

Undvik att ta Lactobacillus acidophilus inom 2 timmar efter att du tar någon typ av antibiotika medicin.

biverkningar lactobacillus acidophilus

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Även om inte alla biverkningar är kända är Lactobacillus acidophilus tros vara sannolikt säker när det tas för en kort tid.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lactobacillus acidophilus?

Ta inte Lactobacillus acidophilus utan läkare om du använder några mediciner som kan försvaga immunförsvaret, till exempel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Lactobacillus acidophilus

Andra varumärken: acidophilus, Lactinex, Florajen, Intestinex, ... 8 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.