Sponsrade länkar

Lamisil AT

Allmänt namn: terbinafin topisk

Vad är Lamisil AT?

terbinafin är en svampdödande läkemedel som bekämpar infektioner orsakade av svamp.

Lamisil AT (för huden) används för att behandla hudinfektioner såsom fotsvamp, Jock kliar och ringorm infektioner.

Lamisil AT kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Lamisil AT om du är allergisk mot det.

Lamisil AT förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om terbinafin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Terbinafin är inte godkänd för användning av någon yngre än 12 år.

Hur ska jag använda Lamisil AT?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Tvätta händerna före och efter användning av detta läkemedel.

Ren och torr det drabbade området.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare säger till.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av terbinafin förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder Lamisil AT?

Om Lamisil AT får i dina ögon, näsa, mun, ändtarm eller vagina, skölj med vatten.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med terbinafin inte din läkare säger till.

Undvik att bära åtsittande, syntetiska kläder som inte tillåter luftcirkulation.

Lamisil AT biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda terbinafin och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara mer troligt, och du kan ha ingen alls.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lamisil AT?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad terbinafin.

Mer om Lamisil AT (terbinafin topisk)

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.