Sponsrade länkar

Lamisil Defense

Allmänt namn: tolnaftat topisk

Vad är Lamisil Defense?

tolnaftat är en svampdödande läkemedel som bekämpar infektioner orsakade av svamp.

Lamisil Defense (för huden) används för att behandla infektioner såsom fotsvamp (tinea pedis), Jock kliar (ljumsksvamp) och ringorm (ringorm).

Lamisil Defense kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Lamisil Defense om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Lamisil försvar om du har andra medicinska tillstånd.

Det är inte känt om Lamisil Defense kommer att skada fostret.

Det är inte känt om tolnaftat aktuellt passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda Lamisil Defense?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte med munnen.

Täck inte den behandlade huden med ett bandage som inte tillåter luftcirkulation.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicin, om du inte använder den för att behandla en hudåkomma på händerna.

Rengör och torka huden innan du ansöker tolnafate aktuellt.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Lamisil Defense förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder tolnaftat aktuell?

Skölj med vatten om Lamisil Defense får i dina ögon.

Undvik åtsittande syntetiska kläder som inte tillåter luftcirkulation.

Lamisil Defense biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Lamisil försvar och ring din läkare omedelbart om du har hudirritation efter applicering detta läkemedel.

Vanliga biverkningar kan inkludera mild klåda, torrhet, eller fjällning av behandlad hud.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Lamisil Defense?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad tolnaftat.

Mer om Lamisil AF Defense (tolnaftat aktuellt)

Andra varumärken: Tinactin, Absorbine Jr Svamp, Tinaderm, Absorbine Fotsvamp, ... 11 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.