Sponsrade länkar

lamivudin

Vad är lamivudin?

Lamivudin är ett antiviralt läkemedel som förhindrar humant immunbristvirus (HIV) eller hepatit B-virus från att föröka sig i kroppen.

Epivir är för behandling av HIV, det virus som kan orsaka förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).

Epivir-HBV är för behandling av hepatit B. Epivir-HBV bör inte ges till personer som är infekterade med både hepatit B och HIV.

Lamivudin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta Epivir-HBV (för behandling av hepatit B) om du samtidigt tar andra läkemedel som innehåller lamivudin eller emtricitabin.

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Lamivudin kan också orsaka allvarliga eller livshotande effekter på levern eller bukspottkörteln.

Om du någonsin haft hepatit B, kan det bli aktiva eller förvärras efter att du slutat använda lamivudin.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta lamivudin om du är allergisk mot det.

Du ska inte ta Epivir-HBV (för behandling av hepatit B) om du samtidigt tar andra läkemedel som innehåller lamivudin eller emtricitabin, som inkluderar Atripla, Biktarvy, Cimduo, Combivir, Complera, Descovy, Emtriva, Epzicom, Genvoya, Odefsey, Stribild, Symfi , Triumeq, Trizivir, och Truvada.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Du kan utveckla laktacidos, en farlig uppbyggnad av mjölksyra i blodet.

Tala om för din läkare om du är gravid, och använda dina mediciner på rätt sätt för att styra din infektion.

Du bör inte amma när du använder lamivudin för behandling av hepatit B. Kvinnor med HIV eller AIDS bör inte amma ett barn.

Lamivudin är inte godkänd för användning av någon yngre än 2 år.

Hur ska jag ta lamivudin?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Du kan ta lamivudin med eller utan mat.

Lamivudin doser baseras på vikt hos barn.

Du kan behöva bryta en Epivir tablett halv när de lämnar lamivudin till ett barn för HIV.

Mäta flytande medicin noggrant.

Den Epivir varumärket innehåller en högre dos av lamivudin än Epivir-HBV varumärke.

Du kommer att behöva täta medicinska tester, inklusive täta HIV-testning.

Använd alla hiv-mediciner enligt anvisningarna och läsa alla medicinering guider du får.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Om du någonsin haft hepatit B, kan detta virus blir aktiv eller förvärras under de kommande månaderna efter att du slutat använda lamivudin.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar lamivudin?

Undvik att ta andra läkemedel som innehåller en ingrediens som kallas sorbitol, som ofta används som sötningsmedel i flytande läkemedel.

Använda lamivudin kommer inte att hindra din sjukdomen sprids.

Lamivudin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Lindriga symptom på laktacidos kan förvärras med tiden, och detta tillstånd kan vara livshotande.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Lamivudin påverkar immunförsvaret, vilket kan orsaka vissa biverkningar (även veckor eller månader efter att du har tagit lamivudin).

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar lamivudin?

Andra läkemedel kan påverka lamivudin och vissa läkemedel ska inte användas samtidigt.

Mer om lamivudin

Andra varumärken: Epivir Epivir-HBV

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.