Lazer Creme (föråldrad) (topisk)

Vad är vitaminerna A, D och E aktuell?

Vitamin A, D, och E topisk (för huden) är ett hudskyddsmedel.

Detta läkemedel används för att behandla blöjutslag, torr eller skavda huden, och mindre skärsår eller brännskador.

Vitamin A, D och E kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda denna medicin om ditt barn är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda denna medicin på ditt barn om barnet är allergisk mot något läkemedel eller hud produkter, inklusive tvål, oljor, lotioner eller krämer.

Sluta använda medicinen och ring din läkare omedelbart om ditt barn har en allvarlig biverkning som värme, rodnad, sipprar eller svår irritation där läkemedlet appliceras.

Håll barnets blöjområdet så torr som möjligt.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om ditt barn är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda denna medicin på ditt barn om barnet är allergisk mot något läkemedel eller hud produkter, inklusive tvål, oljor, lotioner eller krämer.

Hur ska jag använda vitaminerna A, D och E aktuell?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Håll barnets blöjområdet så torr som möjligt.

Vid varje blöjbyten, rengör babyns hud noggrant med en engångs våtservett eller ren våt disktrasa.

Vid rengöring av blöjområdet av en pojke försiktigt ren under pungen och under förhuden på penis.

Vid rengöring av blöjområdet av en flicka, torka alltid framifrån.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras efter en veckas behandling.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222 om någon har råkar svälja medicinen.

Vad ska jag undvika när du använder vitaminerna A, D och E aktuella?

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med vitaminerna A, D och E aktuell om inte din läkare säger till.

Undvik överdriven väta av hudområden du behandlar.

Vitamin A, D, och E topisk biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda medicinen och ring din läkare omedelbart om ditt barn har en allvarlig biverkning som värme, rodnad, sipprar eller svår irritation där läkemedlet appliceras.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar vitaminerna A, D och E aktuella?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på lokalt applicerad vitaminerna A, D och E. Men många läkemedel kan interagera med varandra.

Mer om vitaminerna A, D och e aktuella

Andra varumärken: Aloe Grande, Vita-Ray

Klassificering

Relaterat

  • zinkoxid topisk
  • lanolin topisk
  • Risamine
  • Desitin Rapid Relief Cream
  • Desitin Maximal Styrka Original Paste
  • Boudreaux Butt Klistra
  • Triple Klistra
  • mentol / zinkoxid topisk

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.