Sponsrade länkar

Ledaren nikotinpolacrilex (gummi, sugtablett)

Vad är Leader nikotinpolacrilex?

Leader Nikotinpolacrilex är den viktigaste ingrediensen i tobaksprodukter.

Leader nikotinpolacrilex gum och sugtabletter är medicinska produkter som används för att underlätta rökavvänjning hos vuxna.

Leader nikotinpolacrilex kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Rök inte eller använda andra Leader nikotinpolacrilex produkter (inklusive snus, tuggtobak, Leader nikotinpolacrilex patchar, inhalator eller nässpray) när du använder Leader nikotinpolacrilex tuggummi eller sugtabletter.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Leader Leader nikotinpolacrilex polacrilex om du har:

Använd inte denna medicin om du är gravid om inte din läkare har sagt till.

Nikotin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Röka cigaretter under graviditeten kan orsaka låg födelsevikt, missfall eller fosterdöd.

Ledare nikotinpolacrilex sugtabletter kan innehålla fenylalanin.

Ge inte detta läkemedel till någon under 18 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Leader nikotinpolacrilex tuggummi eller sugtabletter?

Detta läkemedel är bara en del av ett komplett program av behandling som även kan omfatta rådgivning, gruppstöd och beteendeförändringar.

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Rök inte eller använda andra Leader nikotinpolacrilex produkter (inklusive snus, tuggtobak, Leader nikotinpolacrilex patchar, inhalator eller nässpray).

Om du vill använda Leader nikotinpolacrilex gum:

Om du vill använda Leader nikotinpolacrilex sugtabletter:

Efter att ha avlägsnat tuggummi eller pastill, linda in det i papper och kasta bort det på en plats där barn och husdjur inte kan nå den.

Använd inte detta läkemedel under längre tid än 12 veckor utan råd från din läkare.

Använd inte mer än en sugtablett eller bit tuggummi i taget.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Håll både används och oanvända tandköttet och sugtabletter utom räckhåll för barn eller husdjur.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Leader Leader nikotinpolacrilex polacrilex används som behövs, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera svår yrsel, illamående, kräkningar, diarré, svaghet och snabb puls.

Vad ska jag undvika när du använder Leader nikotinpolacrilex tuggummi eller sugtabletter?

Inte äta eller dricka något inom 15 minuter innan du använder tuggummi eller sugtablett eller när medicinen är i munnen.

biverkningar ledare nikotinpolacrilex tuggummi eller pastiller

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Leader Leader nikotinpolacrilex polacrilex och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Leader nikotinpolacrilex tuggummi eller sugtabletter?

Andra läkemedel kan interagera med nikotin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Leader nikotinpolacrilex (nikotin)

Andra varumärken: Nicoderm CQ, Nicorette, Habitrol, Nicotrol Inhalator ... 3 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.